Vừa qua VKSND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến về “Sơ kết thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can” đối với VKSND cấp huyện. Đồng chí Trần Quang Khải, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quang Khải, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cùng tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc Văn phòng VKSND tỉnh, các Phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị các đại biểu trên cơ sở báo cáo đã có, cần tích cực trao đổi, thảo luận về các giải pháp thực tế giúp thực hiện hiệu quả việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can, qua đó vận dụng những kinh nghiệm, giải pháp đó vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đại biểu trình bày tham luận

Báo cáo tại hội nghị đã đánh giá kết quả 3 năm thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, ngày 1/2/2018 của Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Trong đó tập trung phân tích các nội dung liên quan đến việc sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; hoạt động trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố (ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC, ngày 21/7/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao).

leftcenterrightdel
 Đại biểu trình bày tham luận

Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự cùng phân tích, đánh giá lại những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và tìm hiểu nguyên nhân để đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, thực hiện và kiểm sát việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí trần Quang Khải, Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang đánh giá hoạt động ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can theo quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự có vai trò quan trọng trong công tác thực hành quyền công tố, do đó mỗi Kiểm sát viên phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác này, cố gắng tự học hỏi, nâng cao trình độ, kiến thức, phương pháp, kỹ năng ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can.

Liên quan đến hoạt động này, các đơn vị cần chủ động học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tận dụng mọi thiết bị, mọi phương tiện hiện có để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới để góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng cũng như chức năng kiểm sát ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đồng thời tập trung thực hiện tốt các quy định và hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện tốt việc mua sắm trang thiết bị phục vụ việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can cũng như tổ chức tập huấn thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can trong 6 tháng đầu năm 2022.

Việt An - Thanh Tùng