VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-VKSTC về việc tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến Thông tư liên tịch số 03/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018 về phối hợp thực hiện thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.

Kế hoạch số 102/KH-VKSTC nêu rõ, thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020; Kế hoạch về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2020, VKSND tối cao xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSTC TANDTC-BQP ngày 1/2/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử (Thông tư liên tịch số 03/2018).

Quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra, trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy trình tạm thời số 264/2020).

Sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự (BLTTHS) về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (Thông tư liên tịch số 06/2018) và hướng dẫn thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án giết người, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp (Hướng dẫn giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh một hội nghị tập huấn do VKSND tối cao tổ chức.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tập huấn cho Kiểm sát viên, công chức toàn Ngành nắm và thực hiện tốt các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018; Quy trình tạm thời số 264/2020; sơ kết hơn 1 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018 và hướng dẫn tăng cường công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp.

Từ đó áp dụng trong thực tiễn đảm bảo đúng pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nói chung, các vụ án giết người, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp và các vụ án có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi nói riêng.

Hội nghị tập trung tập huấn theo các nội dung gồm: Tập huấn Thông tư liên tịch số 03/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020; hướng dẫn tăng cường công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018; giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập có liên quan.

Cũng theo Kế hoạch số 102/KH-VKSTC, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành. Thời gian tổ chức dự kiến trong 1 ngày, vào thứ Ba, ngày 6/10/2020.

P.V