leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 15/11 (ảnh: VPQH cung cấp).

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, về đề nghị bổ sung cụm từ “quyền hạn” vào phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, đồng thời bổ sung một điều quy định quyền hạn của lực lượng này trong dự thảo Luật, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho phép không bổ sung cụm từ “quyền hạn” vào phạm vi điều chỉnh và không bổ sung điều quy định về quyền hạn của lực lượng này.

Tuy nhiên, để tiếp thu ý kiến ĐBQH một cách phù hợp, Thường trực UBQPAN xin được rà soát, bổ sung vào một số nhiệm vụ độc lập của lực lượng này tại các điều 7, 8, 10 và 12 để thể hiện quyền và trách nhiệm của lực lượng này khi thực hiện các nhiệm vụ độc lập.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Đối với đề nghị làm rõ lực lượng TGBVANTT ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cùng cấp và sự phân công, hướng dẫn, kiểm tra của Công an cấp xã, Thường trực UBQPAN thấy rằng, ý kiến của đại biểu là rất xác đáng. Vì vậy, Thường trực UBQPAN xin tiếp thu, chỉnh lý khoản 2 Điều 4 và các quy định có liên quan tại Điều 3 và khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật để xác định rõ lực lượng TGBVANTT ở cơ sở chịu sự lãnh đạo “toàn diện” của cấp ủy Đảng, sự quản lý, “chỉ đạo, điều hành” của Ủy ban nhân dân cấp xã…

Liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở, Thường trực UBQPAN đã nghiên cứu, rà soát, bổ sung một số nhiệm vụ độc lập phù hợp với vị trí, chức năng của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở tại khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 8 và khoản 2, khoản 3 Điều 10 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý nhằm phát huy tối đa vai trò của lực lượng này trong bảo vệ ANTT ở cơ sở; xác định rõ trách nhiệm liên đới của Công an cấp xã là: “Công an cấp xã chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng TGBVANTT ở cơ sở theo quy định của pháp luật” (điểm d khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý). 

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới (ảnh: VPQH cung cấp).

Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định độ tuổi tối đa để bảo đảm điều kiện sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; đề nghị cân nhắc quy định về tiêu chuẩn văn hóa để bảo đảm tính khả thi, Thường trực UBQPAN tiếp thu và đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý cụ thể tại Điều 13 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý để quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi, trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã; chỉnh lý quy định trình độ văn hoá là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên; đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học… 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Đối với đề nghị quy định tiêu chuẩn là “không có tiền án, tiền sự”, Thường trực UBQPAN thấy rằng, nếu quy định tiêu chuẩn “không có tiền án, tiền sự” sẽ không đúng với quy định của pháp luật Hình sự về trường hợp đã được xóa án tích và pháp luật Xử lý vi phạm hành chính về trường hợp hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính; đồng thời chưa phù hợp với thực tế. Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho phép giữ quy định này như trong dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.  

Đối với nội dung về bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ nhiệm UBQPAN của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, sau khi có yêu cầu của UBTVQH, Chính phủ đã có Báo cáo số 518/BC-CP ngày 06/10/2023 đánh giá tác động về biên chế, kinh phí và điều kiện bảo đảm cho lực lượng TGBVANTT ở cơ sở. Theo báo cáo của Chính phủ, với việc hình thành Tổ bảo vệ ANTT và dự tính kinh phí thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay...

Minh Khôi