leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đối với từng nội dung của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã có kết luận. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội sớm ban hành thông báo kết luận nội dung phiên họp để các cơ quan có cơ sở triển khai thực hiện, hoàn thiện các hồ sơ tài liệu trình Quốc hội. 

Về chương trình kỳ họp, trên cơ sở kết quả của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Tổng Thư ký đã tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với dự kiến chương trình. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Đối với một số nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, đối với giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến sẽ đưa vào trong dự thảo Nghị quyết giám sát để trình Quốc hội xem xét về chủ trương việc thực hiện thí điểm thực hiện khoán gọn chương trình theo địa bàn cấp huyện ở một số địa bàn để có cơ sở cho Chính phủ tổ chức thực hiện. Ngoài ra với một số kiến nghị chính sách khác, đề nghị Chính phủ tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Quốc hội xem xét quyết định vào kỳ họp.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với thời gian bố trí cho phiên chất vấn là 2,5 ngày. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong dự kiến các nội dung trọng tâm của chất vấn và trả lời chất vấn, trong phiếu xin ý kiến của Tổng Thư ký cần phải viết cụ thể hơn về mặt nội hàm, về nội dung. Đồng thời trước phiên chất vấn phải có báo cáo liên quan đến từng lĩnh vực của các bộ, ngành.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, về nội dung của kỳ họp sẽ phải chấp hành nghiêm Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, không bổ sung thêm nội dung vào chương trình trừ trường hợp cấp thiết, cấp bách, có ý kiến của cấp có thẩm quyền. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ có phiên họp với Ban Cán sự đảng Chính phủ để có trao đổi về việc tổ chức kỳ họp.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Nêu rõ, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đến nay đã cơ bản hoàn tất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý các cơ quan về công tác bảo đảm cho kỳ họp tiến hành một cách thuận lợi nhất, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp nhất…

Minh Khôi