leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội chiều 8/6 (ảnh: VPQH cung cấp).

Với 466/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 95,69%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

leftcenterrightdel
 Các lãnh đạo Quốc hội tham gia biểu quyết (ảnh: VPQH cung cấp).

Trước đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

leftcenterrightdel
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo (ảnh: VPQH cung cấp).

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội trường và ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Phiếu xin ý kiến gửi qua App Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổng hợp để báo cáo Quốc hội về kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát và tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Căn cứ kết quả trên, Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10...

Diên Hồng