Tham gia đoàn công tác có các đồng chí thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía Ban cán sự đảng VKSND tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; đại diện lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao cùng thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự buổi làm việc
leftcenterrightdel
 Các đồng chí thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu đóng góp ý kiến đối với những nội dung trong dự thảo báo báo của Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban cán sự đảng VKSND tối cao. Nhìn chung các ý kiến cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo; đồng thời cho rằng, một số nội dung, đánh giá trong dự thảo báo cáo cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp để báo cáo được hoàn thiện, có chất lượng và phản ánh đúng hơn với tình hình thực tế và những kết quả mà ngành Kiểm sát đạt được trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu, điểm lại những kết quả nổi bật của Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định thành công nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó. Chính vì thế, thời gian qua, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương nên đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đó, ngành KSND đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả, thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.

Bên cạnh đó, tập thể Ban cán sự đảng VKSND tối cao luôn giữ gìn sự đoàn kết, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, trong công tác cán bộ, thời gian qua, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác của cơ quan, đơn vị. Chủ động, tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ và nội vụ, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc các vi phạm xảy ra; đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm…  

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, các tổ chức đảng trực thuộc đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.  

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, thời gian qua, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; từ đó đảm bảo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ngành, tạo sự chuyển biến tích cực nhiều mặt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và về phát huy vai trò của Nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đề cập đến một số hạn chế cần lưu ý trong thời gian qua, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nêu lên những nhiệm vụ trong thời gian tới đề nghị Ban cán sự đảng VKSND tối cao cần tập trung quan tâm, triển khai như: Có các biện pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu lên, trong đó cần quan tâm đến việc nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ của Ngành, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong tình hình mới với bản lĩnh, sự dũng cảm để thực sự là chỗ dựa của công lý, tạo sự tin cậy với nhân dân. Bên cạnh đó, các tổ chức đảng và đảng viên cần soi rọi vào 27 biểu hiện của 03 vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để chủ động phòng ngừa, đề cao trách nhiệm. Đồng thời, Ban cán sự đảng VKSND tối cao cần quan tâm đến công tác tuyên truyền về Ngành, về hình ảnh Viện kiểm sát và người cán bộ Kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; quan tâm đến công tác xây dựng đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn nghiệp vụ, từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.   

V.T