Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao cùng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; thủ trưởng một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao; các thành viên trong Đoàn khảo sát gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, VKSND tối cao, TAND tối cao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Hội Luật gia Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, Trưởng đoàn khảo sát đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức của buổi làm việc.

Tiếp đó, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33/CT-TW trong ngành KSND.

Theo đó, kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trong ngành KSND cho thấy, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và các Kết luận, Chương trình về cải cách tư pháp trong ngành KSND đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy VKSND.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, viên chức ngành KSND.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; góp phần tích cực trong xây dựng Hiến pháp năm 2013 và hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực tư pháp, thực hiện mục tiêu: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Luật sư, báo cáo cho thấy, VKSND tối cao đã tiến hành tổng kết trong toàn Ngành. Theo đó, nhận thức của Kiểm sát viên, cán bộ trong toàn Ngành về vị trí, vai trò của Luật sư khi tham gia tố tụng từng bước được nâng lên. Ý thức trách nhiệm của các cấp kiểm sát trong việc bảo đảm và tạo điều kiện để Luật sư thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngày càng được tốt hơn; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của cơ quan, tổ chức, bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi làm việc, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn khảo sát và của VKSND tối cao đã trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ thêm những nội dung của báo cáo; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Luật sư, hoạt động hành nghề Luật sư trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung, tài liệu của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao. Về cơ bản Viện kiểm sát đã làm đúng hướng dẫn, đạt yêu cầu, đồng thời nhiều ý kiến phát biểu tại buổi làm việc thể hiện sự tâm huyết, sát thực tế. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng ghi nhận, đồng tình với những kết quả được Ban cán sự Đảng VKSND tối cao nêu trong báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33/CT-TW của Ban Bí thư trong ngành KSND.

Đồng chí Bí thư Trung ương đảng nhấn mạnh, việc đánh giá kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33/CT-TW của Ban Bí thư là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Đáng chú ý, Nghị quyết 49-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với công cuộc cải cách tư pháp của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có VKSND. Tuy nhiên, có những nội dung trong Nghị quyết cần phải xem xét, tổng kết, đánh giá lại để phù hợp với tình hình mới.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị được Ban cán sự Đảng VKSND tối cao nêu lên, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại buổi làm việc, VKSND tối cao cần có báo cáo bổ sung những nội dung còn thiếu, để báo cáo được hoàn thiện, đầy đủ hơn.  

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu đề cập đến một số nội dung liên quan và những kiến nghị, đề xuất như: Cần tiếp tục quan tâm đến quyền con người trong chiến lược cải cách tư pháp; tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự; về kinh phí bảo đảm hoạt động cho ngành Kiểm sát; việc giám sát, kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; việc sửa đổi, hoàn thiện Luật giám định tư pháp; việc thu hồi tài sản; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Luật sư…

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của Đoàn công tác, hoàn thiện báo cáo và xây dựng báo cáo bổ sung để gửi cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời mong rằng, thời gian tới, ngành KSND sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành hữu quan để Ngành hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao.


Đắc Thái