Những năm trở lại đây, các thế lực thù địch nước ngoài, phần tử cơ hội chính trị thường xuyên tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chống phá, tung lên Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ nhằm phủ nhận giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám.

Từ cách nhìn ấu trĩ và giản đơn, chúng đưa ra lập luận, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công không phải là do sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là kết tinh sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, mà thành công đó là một sự “may mắn” do điều kiện lịch sử tạo ra. Đây chính là những luận điệu sai trái, phi thực tế, sai sự thật.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh TL

Thực tế đã chứng minh, để Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi trong mùa Thu lịch sử năm 1945, bằng trí tuệ, tinh thần cách mạng triệt để, nghệ thuật lãnh đạo và phương pháp cách mạng khoa học, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua 3 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vô cùng gian khổ, khốc liệt, với 3 cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945).

Trong thời khắc quyết định của lịch sử dân tộc, Người đã ra lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...".

Để đi tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, ngay từ năm 1939, Đảng ta đã trực tiếp chuẩn bị cả về đường lối, căn cứ địa và lực lượng cách mạng nhằm tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Đảng ta xác định phải xây dựng căn cứ địa cách mạng vững chắc ở Bắc Sơn, Cao Bằng. Đặc biệt, chúng ta đã xây dựng Việt Bắc thành căn cứ địa hoàn chỉnh; là “hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam”; trong đó, Tuyên Quang được xác định là “Thủ đô kháng chiến”. Việc xây dựng căn cứ địa vững chắc nhằm tạo thế quan trọng để Tổng khởi nghĩa đi đến thắng lợi sau này.

Hoàn cảnh lịch sử thời điểm tháng 8/1945 đã tạo ra thời cơ vàng để cả dân tộc đứng lên làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do. Đây là thời điểm mà quân Nhật đã thất bại và tuyên bố đầu hàng Đồng minh vào ngày 15/8/1945. Thời khắc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đây là một thời cơ quý và hiếm nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa”, đồng thời Bác nêu rõ: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc”.

leftcenterrightdel
Quần chúng nhân dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc bộ, ngày 19/8/1945. Ảnh: tư liệu 
Lúc này, quân Nhật hoảng loạn, quân Pháp chưa đủ sức quay lại, chính quyền tay sai hoang mang cực độ, tạo điều kiện khách quan chín muồi, Đảng ta đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam, triệu người như một, đồng lòng theo Đảng đứng lên bẻ gãy gông xiềng lệ thuộc, tự giải phóng mình, làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Có thể nhận thấy, trong cùng thời điểm năm 1945, không phải bất cứ nơi nào đang chịu ách thống trị của quân Nhật đều có thể bùng nổ phong trào cách mạng và thành công. Chỉ có quốc gia nào có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có Đảng đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, với tầm nhìn xa, trông rộng, dự báo chính xác thời cơ cách mạng, chớp được thời cơ và tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc, mới giành được thắng lợi. Điều này thể hiện thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám không chỉ có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn đối với dân tộc Việt Nam, mà còn khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứ không phải là sự “may mắn” như bọn xấu vẫn tung tin, xuyên tạc; đồng thời nhấn mạnh giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám là không thể phủ nhận được. Mọi mưu toan suy diễn, chống phá của thế lực thù địch về cuộc cách mạng này đều không có giá trị.

Đánh giá về Cách mạng tháng Tám năm 1945, đúng như nhà sử học Mông Cổ, TS Sanomish Dashtsevel nhận định trong bài tham luận Hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỷ XX”, tổ chức tại Hà Nội (tháng 9/2000): “Cách mạng tháng Tám đã tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Cuộc Cách mạng tháng Tám còn có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ ở các nước châu Á và trên thế giới”. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ; đưa Việt Nam từ một nước nhỏ trở nên có tên tuổi trên thế giới. Cuộc cách mạng “long trời lở đất” đó, là thành quả đấu tranh bền bỉ, gian khổ song vô cùng anh dũng, rất đáng tự hào của Đảng, quân đội và nhân dân ta. Đồng thời, Cách mạng tháng Tám đã sáng tạo ra những bài học lịch sử, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho cuộc kháng chiến lâu dài chống chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cách mạng tháng Tám đã thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã khẳng định tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta. Trước hết và chủ yếu là do đường lối chiến lược và sách lược của Đảng đúng đắn ngay từ đầu, bảo đảm thông suốt và quán triệt đường lối đó trong thực tiễn chuẩn bị khởi nghĩa và khởi nghĩa, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và ăn sâu bám rễ trong quần chúng; Gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại theo lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa tháng Tám của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì có đoàn kết mới có lực lượng, có lực lượng mới giành được độc lập, tự do”. Đồng thời, thắng lợi này cũng đã khơi nguồn để Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân được nâng lên, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. 

Thực tế lịch sử nêu trên đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị cho rằng, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám “là sự ăn may của lịch sử”. Sự thật hiển nhiên chỉ có một, với chân lý đã khẳng định giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 luôn tỏa sáng và không bao giờ phai mờ theo thời gian.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh những thuận lợi cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đang phải đối phó với đại dịch COVID-19, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn xác định phương châm “chống dịch như chống giặc”; mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm làng… khu phố là một pháo đài chống dịch; mỗi gia đình là điểm tựa quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Đặc biệt, với tinh thần nhất quán lấy dân làm gốc, đặt lợi ích, sức khoẻ và tính mạng của nhân dân lên trên hết, cũng như tính đến sức khỏe, sức sống của nền kinh tế và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ vượt qua và chiến thắng đại dịch, hướng đến phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Nguyễn Thanh Hoàng