leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin tại lễ đón.
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
leftcenterrightdel
Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin tại buổi hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin cùng đại biểu 2 nước tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Theo TTXVN