leftcenterrightdel
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Ảnh: nhan dan.vn

Theo Thông báo, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Đại hội) sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. 

Tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các tổ chức Công đoàn quốc tế.

Trước đó, trong hai ngày 13-14/11/2023, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã họp và cho ý kiến lần cuối đối với nội dung trình Đại hội.

Theo đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII dự kiến đề xuất với Đại hội và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ban Chấp hành) khóa mới về nhân sự: Ủy viên Ban chấp hành: 177 đồng chí; Ủy viên Đoàn Chủ tịch: 31 đồng chí; Chủ tịch; Phó Chủ tịch: 5 đồng chí; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn: 19 đồng chí.

Theo Chương trình Đại hội, chiều 30/11/2023, Đại hội sẽ tổ chức 10 diễn đàn thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Ngày 1/12/2023, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cùng toàn thể đại biểu Đại hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ. Khai mạc phiên thứ nhất; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; trình bày một số văn kiện; thảo luận tại 10 Trung tâm.

Ngày 2/12/2023, Đại hội họp Phiên trọng thể được Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Các đại biểu nghe phát biểu khai mạc Đại hội; trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội.

Tiếp theo Chương trình, các đại biểu xem phim Phóng sự và nghe trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tham luận.

Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo đại diện các tổ chức Công đoàn quốc tế phát biểu tại Đại hội.

Đại diện Ban Chấp hành trình bày "Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII".

Tiếp theo Chương trình, các đại biểu sẽ tổ chức thảo luận tại 82 đoàn.

Đại hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu về nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII; Báo cáo dự kiến Ban bầu cử Ban Chấp hành khóa XIII; Bầu cử Ban Chấp hành khóa XIII.

Ngày 3/12/2023, các đại biểu báo cáo tham luận tại Đại hội. 

Đại hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành khóa XII trình Đại hội, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành khóa XII, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Ban Chấp hành khóa XIII ra mắt Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII phát biểu Bế mạc Đại hội.

PV