Theo công văn số 108/V16, khoản 10,  Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)”.

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Hội đồng Thi đua - khen thưởng Cơ quan cũng như Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân để cho ý kiến về việc khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2020, đề nghị đăng tải trên Báo Bảo vệ pháp luật, Trang Website của VKSND tối cao, Kiểm sát online để lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương lao động hạng Nhất cho VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (ngày 31/12/2019).

Theo danh sách, có 1 tập thể và 1 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

1 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 cá nhân Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 cá nhân Huân chương Lao động hạng Ba (Do có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

10 tập thể và 1 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 tập thể và 3 cá nhân Huân chương Lao động hạng Nhì; 7 tập thể và 4 cá nhân Huân chương Lao động hạng Ba (Do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

5 cá nhân được đề nghị phong tặng “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Xem danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tại đây: danh-sach.docx

P. V