Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSDN vừa ban hành Kế hoạch số 53/KH-VKSTC về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020 trong ngành KSND.

Theo Kế hoạch số 53/KH-VKSTC, mục đích của việc triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ V trong ngành KSND nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền của ngành KSND góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. 

Bên cạnh đó, việc hưởng ứng, tham gia Giải nhằm tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong ngành KSND, với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, coi đây là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, nhân rộng và đấu tranh phê bình, khắc phục những điểm còn hạn chế, tồn tại. Từ đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa để người dân hiểu hơn về Viện kiểm sát, về người cán bộ Kiểm sát, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả tại Giải Búa liềm vàng 2019. (Ảnh Báo điện tử VTV)

Về nội dung, Kế hoạch số 53/KH-VKSTC nêu rõ: Các tác phẩm tham dự tập trung viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, công tác chuyên môn gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát.

Chủ đề của các tác phẩm tập trung tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, các lĩnh vực công tác; kiện toàn, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Phản ánh kết quả, bài học kinh nghiệm, vai trò của VKSND trong đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, chức vụ, tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tuyên truyền các hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành.

Mặt khác, Kế hoạch số 53/KH-VKSTC đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng các VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

Mỗi đơn vị lựa chọn từ 1 đến 2 tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự Giải thuộc tất cả các thể loại báo chí, được đăng, phát trong thời gian từ 1/11/2019 đến 10/10/2020, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền (chậm nhất là ngày 10/10/2020).

Ngoài ra, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử VKSND tối cao và Trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Ngành có trách nhiệm mở các chuyên mục, chuyên trang để tiếp nhận, biên tập, đăng các tác phẩm về chủ đề này; đồng thời, động viên hội viên các Chi hội Nhà báo tích cực hưởng ứng, tham dự Giải.

Cũng theo Kế hoạch số 53/KH-VKSTC, khuyến khích các tác phẩm báo chí phản ánh về những tấm gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, tích cực phòng ngừa tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế; tấm gương vượt khó, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoặc những cách thức, biện pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác của tập thể, cá nhân trong Ngành. 
P.V