Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định ban hành Hệ thống gồm 44 mẫu văn bản nghiệp vụ dùng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra VKSND.

Trong đó, Hệ thống mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-VKSTC-T1 ngày 18/8/2016 của VKSND tối cao hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2020.

Theo VKSND tối cao, việc Ban hành Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh tra VKSND được căn cứ vào Luật Tổ chức VKSND năm 2014; Luật Thanh tra năm 2010; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; đồng thời, căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Theo quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, có 44 mẫu văn bản nghiệp vụ được ban hành kèm theo Quyết định. Cụ thể, Mẫu báo cáo sử dụng trong công tác quản lý gồm: Báo cáo kết quả công tác tháng, 6 tháng, năm.

Mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra gồm: Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm; Kế hoạch thanh tra năm; Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm; Quyết định tiến hành thanh tra theo kế hoạch; Quyết định thanh tra đột xuất; Quyết định thanh tra lại; Báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một cuộc thanh tra hành chính tại VKSND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tháng 9/2019. (Ảnh minh hoạ)

Mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm: Giấy biên nhận đơn; Thông báo về việc thụ lý việc khiếu nại; Thông báo về việc không thụ lý việc khiếu nại; Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại; Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại; Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định bị khiếu nại; Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định bị khiếu nại; Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại; Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; Quyết định về việc giải quyết khiếu nại.

Quyết định về việc thụ lý và xác minh giải quyết tố cáo; Thông báo về việc thụ lý tố cáo; Thông báo về việc không thụ lý tố cáo; Thông báo nội dung tố cáo; Quyết định về việc đình chỉ việc giải quyết tố cáo; Quyết định về việc tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo; Quyết định về việc tiếp tục giải quyết tố cáo; Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Quyết định về việc giải quyết lại tố cáo; Thông báo kết luận nội dung tố cáo.

Mẫu văn bản dùng chung trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm: Báo cáo đề xuất; Kế hoạch về việc tiến hành; Quyết định về việc bổ sung thành viên; Quyết định về việc thay đổi thành viên; Quyết định về việc gia hạn thời hạn; Quyết định về việc trưng cầu giám định; Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu; Yêu cầu báo cáo, giải trình; Công văn chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho CQĐT; Phiếu chuyển đơn; Quyết định về việc xác minh thông tin vi phạm; Quyết định về việc thu hồi tiền sai phạm; Biên bản làm việc; Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo yêu cầu cần đảm bảo các nội dung đó là: Việc tham mưu quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Việc nắm bắt tình hình, thu thập, xử lý thông tin về việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm của VKSND; số cuộc thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra về hoạt động phòng, chống tham nhũng được thực hiện; kết quả thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra; việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Xem toàn bộ 44 mẫu văn bản nghiệp vụ tại đây: he-thong-bieu-mau-thanh-tra-2020.doc

P.V