Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao có nội dung về “Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát các cấp trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao có nội dung về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”.

Theo VKSND tối cao, việc sơ kết nhằm đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 06 trong Ngành; làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Cùng với đó, việc sơ kết phải được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt hơn cho công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; đồng thời, đánh giá thực chất, chính xác, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện 2 Chỉ thị; xây dựng báo cáo đánh  giá có chất lượng, đầy đủ các nội dung và thời gian theo yêu cầu.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Thái Thụy trực tiếp kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an huyện Thái Thụy. (Ảnh minh hoạ)

Theo Kế hoạch số 54/KH-VKSTC, nội dung sơ kết, đánh giá được thực hiện theo Đề cương gửi kèm Kế hoạch. Bên cạnh đó, các đơn vị đánh giá cụ thể kết quả đạt được; những chỉ tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; nguyên nhân khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu, nhiệm vụ Chỉ thị đã đề ra.

Về thời điểm lấy số liệu, đối với Chỉ thị số 05 lấy số liệu từ ngày 1/6/2018 đến 31/5/2020; đối với Chỉ thị số 06 lấy số liệu từ ngày 1/7/2019 đến ngày 31/5/2020.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Cục 1, Cục 2, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật; các VKSND cấp cao; các đơn vị thuộc hệ thống Viện kiểm sát quân sự; VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi trách nhiệm được nêu trong Chỉ thị tổ chức đánh giá kết quả theo Đề cương, tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo sơ kết gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 8) trước ngày 15/6/2020. 

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 và đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 dự kiến được tổ chức vào Quý III năm 2020.

Trong Đề cương báo cáo gửi kèm theo Kế hoạch số 54/KH-VKSTC, VKSND tối cao yêu cầu Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát báo cáo, đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, kết quả kiểm sát và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (trong đó nêu rõ hình thức tuyên truyền, số lượng các bài viết).

Xem Đề cương báo cáo tại đây: De cuong BC.pdf
P.V