Ngày 11/8, đại diện cho công chức và người lao động VKSND TP Đà Nẵng, đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng  đã trao số tiền 30 triệu đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19 của Đà Nẵng.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để góp phần tăng cường nguồn lực cùng với cả nước, chia sẻ với những khó khăn của lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” giúp đỡ thêm những khu vực đang cách ly, những trường hợp đang điều trị vì mắc COVID-19, VKSND TP Đà Nẵng đã kêu gọi toàn thể công chức, người lao động trích tối thiểu mỗi người 2 ngày lương để chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Sau 2 ngày phát động và nhanh chóng triển khai thực hiện, cán bộ VKS thành phố đã gây quỹ được số tiền 30 triệu để trao tặng Quỹ phòng, chống COVID-19 của TP.

Đồng chí Lê Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ghi nhận tấm lòng của công chức, người lao động VKSND thành phố chung tay cùng chính quyền trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Mặt trận thành phố sẽ chuyển số tiền này đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang cách ly, những trường hợp đang điều trị dịch COVID-19.

Nguyễn Thanh Thủy - VKSND thành phố Đà Nẵng