Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao; các đồng chí là trưởng phòng Tham mưu tổng hợp và công chức làm công tác thống kê các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo Văn phòng và công chức làm công tác thống kê VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKS quân sự Trung ương và VKS quân sự các cấp; VKSND cấp tỉnh khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra)…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, nếu như ngành KSND làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, không để xảy ra oan sai nhưng lại làm không tốt công tác thống kê, chế độ báo cáo thì sẽ không chính xác về số liệu, từ đó ảnh hưởng đến kết quả công tác chung của toàn Ngành.

Đồng chí cho biết, nhận thức được tầm quan trọng này, trong Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2019 đã đề cập đến nội dung về đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm thống kê trong ngành KSND.

Đánh giá cao Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao trong việc chuẩn bị nội dung, đổi mới phương pháp tổ chức hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết trong việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành KSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị 

Theo đồng chí, việc sửa đổi, bổ sung này không chỉ nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành mà còn nhằm phù hợp với tình hình mới đặt ra, trước việc một số văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Đồng thời, yêu cầu của việc xây dựng các loại báo cáo của Ngành, của Viện trưởng trước Quốc hội và yêu cầu của việc cung cấp số liệu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền cũng đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung.

Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao trách nhiệm, phát biểu trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác thống kê. Cục 2 tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời giải đáp những vướng mắc về công tác này, đồng thời tập hợp các ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo trình Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành trong thời gian tới.

Cùng với đó, các đơn vị và VKS các địa phương cần quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thống kê và công tác tổng hợp, từ đó góp phần giúp cho công tác này ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao (Cục 2) Trần Văn Trung đã giới thiệu những nội dung cơ bản của dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê (sửa đổi).

leftcenterrightdel
Cục trưởng Cục 2 Trần Văn Trung giới thiệu những nội dung cơ bản của dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê (sửa đổi) 

Theo Cục trưởng Cục 2 cho biết, Hệ thống chỉ tiêu thống kê thực hành quyền công tố hiện hành có 398 chỉ tiêu thì khi sửa đổi sẽ còn 266 chỉ tiêu, trong đó đã bổ sung 45 chỉ tiêu, huỷ bỏ 13 chỉ tiêu, gộp (nhập) 185 chỉ tiêu. Đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật: Hiện hành: 171 chỉ tiêu; sửa đổi: 99 chỉ tiêu, trong đó: Bổ sung 10 chỉ tiêu, huỷ bỏ 1 chỉ tiêu, gộp (nhập) 79 chỉ tiêu.

Đối với Chế độ báo cáo thống kê: Hiện hành: có 27 biểu mẫu thống kê, 1.496 tiêu chí thống kê, 6 phụ lục; sửa đổi: 33 biểu mẫu thống kê, 2.581 tiêu chí thống kê (bổ sung 1.124 tiêu chí (75,13%), hủy bỏ 39 tiêu chí, sửa đổi 134 tiêu chí, giữ nguyên 1.284 tiêu chí), 6 phụ lục.

Cũng liên quan đến Chế độ báo cáo thống kê, đã bổ sung 7 biểu mẫu thống kê, gồm: Bổ sung Biểu số 04 (mới). Thống kê kết quả xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo để thay thế Phiếu thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm; tách phần thống kê các vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động từ Biểu số 13, 14 và Biểu số 15 thành 3 Biểu thống kê mới (Biểu số 13A, 14A và Biểu số 15A); tách phần thống kê giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát từ Biểu số 20 thành Biểu số 20A (mới); tách phần thống kê kiểm sát việc hoán, miễn, giảm... biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án từ Biểu số 25 và Biểu 26 thành 2 Biểu thống kê mới (Biểu số 25A và Biểu số 26A) cho phù hợp với nhiệm vụ của Vụ 8 và Vụ 10.

Nhập 2 biểu: Biểu số 04 (cũ) và Biểu số 10 (cũ) thành Biểu số 10 (mới). Thống kê kết quả khởi tố, truy tố và xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, trong đó bổ sung thêm các tiêu chí thống kê về nhân thân của bị can, bị cáo; giữ nguyên 26 biểu mẫu thống kê.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục 2 Trần Văn Trung còn đề cập đến một số vấn đề có ý kiến khác nhau khi xây dựng dự thảo, như: Số lần tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; số cuộc kiểm tra nghiệp vụ; số bản thông báo rút kinh nghiệm; số báo cáo, trả lời thỉnh thị; thời hạn gửi báo cáo thống kê (Điều 6).

Cũng tại hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao đã giới thiệu nội dung cơ bản của biểu mẫu thống kê hình sự, dân sự (sửa đổi) và hướng dẫn thực hiện; đồng thời, báo cáo tiếp thu và giải trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp về hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành KSND (sửa đổi)… 

Theo kế hoạch, sau hội nghị khu vực phía Bắc, Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành KSND khu vực phía Nam sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 16/10/2019.

V.T