leftcenterrightdel

 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực

VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, VKSND tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 3 đề án gồm:

Đề án nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện.

Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra Tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Đề án nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng.

Để có đầy đủ luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc đề xuất về đổi mới, hoàn thiện cơ chế bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, người yếu thế; cơ chế kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng, VKSND tối cao tổ chức khảo sát lấy ý kiến của Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan, tổ chức địa phương.

Việc khảo sát được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng miền trong cả nước. Tỉnh Kiên Giang là địa phương thứ hai sau tỉnh Quảng Ninh được Đoàn tiến hành khảo sát lấy ý kiến.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất gắn với thực tiễn tại địa phương liên quan đến nội dung các đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã tạo điều kiện để Đoàn công tác đến làm việc. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã góp ý, kiến nghị khách quan để đóng góp cho các đề án. Đây là căn cứ để VKSND tối cao có những điều chỉnh, bổ sung các nội dung đề án.

Hoàng Anh - Mai Phong