leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính trụ sở VKSND tỉnh đến 27 điểm cầu VKSND cấp huyện. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng; tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh tiến hành quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ; các Chỉ thị, hướng dẫn mới về công tác Thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá toàn diện kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2022 của từng đơn vị VKSND cấp huyện, đối chiếu với các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm, chỉ ra những chỉ tiêu nghiệp vụ đã hoàn thành, những chỉ tiêu nghiệp vụ còn chưa hoàn thành của từng đơn vị.

leftcenterrightdel
  Điểm cầu VKSND cấp huyện tham dự Hội nghị.

Kết quả nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Các khâu công tác đạt kết quả cao như: ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 107,8% (vượt 7,8%); tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,6% (vượt 2,6%); tỉ lệ trực tiếp hoặc tham gia hỏi cung bị can đạt 101,7% (vượt 11,7%);

Số lượng kháng nghị, kiến nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự là 92 (vượt 64 kháng nghị, kiến nghị); trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 36 cuộc (vượt 22 cuộc so với chỉ tiêu); không để xảy ra oan, sai;...

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị, thời gian tới các đơn vị cần rà soát, đối chiếu với chương trình, kế hoạch công tác của VKSND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm đã được giao trong 6 tháng đầu năm 2022, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

Các đơn vị cần tập trung phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, của Ngành đề ra, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát cấp trên./.

 


VP