leftcenterrightdel
Đ/c Lê Văn Đông chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Hải) 

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị với sự tham gia của các Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, công chức thuộc VKSND 2 cấp của tỉnh.

Tại Hội nghị, Viện trưởng Lê Văn Đông nhấn mạnh: Tranh tụng tại phiên tòa hình sự là một trong những nội dung có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, đảm bảo tính công bằng, dân chủ giữa người tham gia tố tụng với VKS, là căn cứ để xác định sự thật khách quan của vụ án, là cơ sở để Hội đồng xét xử ra bản án đúng đắn, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
Báo cáo viên Hoàng Ngọc Cẩn trao đổi kinh nghiệm tại Hội nghị. ( Ảnh: Ngọc Hải) 

Nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng, trình bày luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự, đề nghị các học viên tham gia tập huấn cần tập trung lắng nghe, tiếp thu những nội dung, kinh nghiệm của các Báo cáo viên về kỹ năng tranh tụng, trình bày luận tội tại phiên tòa để hoạt động thực hành quyền công tố của mỗi Kiểm sát viên ngày càng được nâng cao hơn.

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ, Kiểm sát viên VKSND tối cao Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 VKSND tối cao và đồng chí Hoàng Ngọc Cẩn, nguyên Kiểm sát viên VKSND thành phố Hà Nội trao đổi các chuyên đề như: Kỹ năng xây dựng, trình bày luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự; Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự,...

leftcenterrightdel
Tiến sĩ - Kiểm sát viên VKSND tối cao Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Hải) 

Các Báo cáo viên nhấn mạnh: để thực hiện tốt nhiệm vụ, Kiểm sát viên phải nắm chắc và nhuần nhuyễn các quy định của pháp luật được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự và nắm vững những quy định tại Quyết định số: 111/QĐ-VKSTC, ngày 17/4/2020 của VKSND tối cao về việc ban hành quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố và các văn bản liên quan đến tố tụng mới nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm hình sự....

leftcenterrightdel
Điểm cầu tại VKSND tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Ngọc Hải) 

Các báo cáo viên cũng trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thẩm định vụ án; tranh tụng, trình bày luận tội của các KSV tại các phiên tòa sơ thẩm hình sự. Buổi tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên, cán bộ của VKS 2 cấp tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

 

Phạm Ngọc