Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cùng đại diện các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2022 đến nay, các Công đoàn bộ phận trực thuộc đã vận động cán bộ, đoàn viên của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ chính trị của mình chủ động tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật, nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác, nhiều văn bản có tính thực tiễn cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động được quan tâm; đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ.

Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận đã chủ động tham gia với lãnh đạo đơn vị trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức tại các đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong hoạt động của các đơn vị.

Cùng với đó, công tác chăm lo cho đoàn viên, hoạt động xã hội tình nghĩa cũng được quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn VKSND tối cao đã hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho hơn 1.100 công chức, viên chức, người lao động cơ quan; hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 220 lượt thăm hỏi đoàn viên; đề xuất chính quyền hỗ trợ để đoàn viên chủ động trong việc khám sức khoẻ…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trao các quyết định khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng các cá nhân đạt giải thưởng “Gương mặt của năm” (năm 2020, 2021)

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tối cao (2019-2024). Dự thảo báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đạt được; việc thực hiện các chỉ tiêu; bài học kinh nghiệm cũng như đề cập đến các nhiệm vụ và giải pháp đến hết nhiệm kỳ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. 

Báo cáo khẳng định, trong thời gian qua, Công đoàn VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị; xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các chương trình hành động của công đoàn cấp trên.

Ban Chấp hành Công đoàn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; cải tiến chế độ làm việc, chế độ báo cáo thông tin; đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác; tập trung chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, làm tốt vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực và đổi mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh. Hoạt động công đoàn đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi đơn vị.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến góp ý, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn VKSND tối cao đạt được trong thời gian qua cũng như công tác chuẩn bị Hội nghị của bộ phận giúp việc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động Công đoàn, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao cũng đã đề cập đến một số công tác trọng tâm yêu cầu các Công đoàn bộ phận lưu ý, quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, các Công đoàn bộ phận cần tiếp tục vận động các đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, Chương trình hiến máu nhân đạo, tổ chức và tham gia các giải thể thao, cuộc thi do Ngành, cơ quan, Đảng uỷ, Công đoàn, Khối thi đua tổ chức, phát động; tổ chức giao lưu công tác nữ công… đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn để hoạt động này có nhiều khởi sắc, đạt kết quả tích cực hơn.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao cũng yêu cầu bộ phận giúp việc tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện tài liệu, báo cáo của Công đoàn cơ quan.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đã trao các quyết định khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với các cá nhân đạt giải thưởng “Gương mặt của năm” (năm 2020, 2021); trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và công tác nữ công năm 2021.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nữ công.  
Đắc Thái