leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của Tiến sỹ Khuất Văn Nga, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Đồng chí Lương Phúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh. Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Mai Thúy, Nguyễn Văn Minh. Cùng Đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc VKSND tỉnh, Đại diện lãnh đạo VKSND thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí; Ban chấp hành, đoàn viên Chi đoàn Thanh niên VKSND tỉnh; Ban chấp hành Chi đoàn VKSND thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí…

Tại buổi tọa đàm, Ngành kiểm sát Quảng Ninh đã ôn lại truyền thống, trong suốt hơn 62 năm hình thành và phát triển. Theo suốt quá trình đó ngành Kiểm sát Quảng Ninh luôn nhận được nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ. Cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt khó của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, ngành Kiểm sát Quảng Ninh gặp hái được nhiều thành tích.

Nổi bật như năm 2015, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu: “Anh hùng Lao động”; từ năm 2007 – 2022, liên tục 15 năm được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và có 14 lần được nhận “Cờ thi đua của Chính phủ”; và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

leftcenterrightdel
 Tiến sỹ Khuất Văn Nga, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi Tọa đàm.

Trong thành công và từng bước trưởng thành của ngành Kiểm sát Quảng Ninh nhiều năm qua, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ về nhiều mặt của Tiến sỹ Khuất Văn Nga, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao trong quá trình công tác, cũng như sau khi nghỉ theo chế độ. Tiến sỹ Khuất Văn Nga luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đối với ngành Kiểm sát Quảng Ninh.

Buổi tọa đàm đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác ngành Kiểm sát Quảng Ninh năm 2022 bằng videoclip; Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên ngành Kiểm sát Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Nhiều câu hỏi của thế hệ trẻ VKSND tỉnh Quảng Ninh gửi đến Tiến sỹ Khuất Văn Nga tại buổi Tọa đàm.

Trong phần Tọa đàm, Tiến sỹ Khuất Văn Nga đã chia sẻ về sự kiện 80 năm ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng ta do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, mà những giá trị về lý luận và thực tiễn của nó cho đến nay vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự và là động lực cơ bản cho phát triển văn hóa trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Về truyền thống của Ngành, nhân Tháng Thanh niên năm 2023, nhiều đoàn viên của VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra những câu hỏi dành cho Tiến sỹ Khuất Văn Nga. Theo đó, các cán bộ ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã được nghe Tiến sỹ Khuất Văn Nga chia sẻ về những hoạt động của tuổi trẻ ngành KSND các thời kỳ trước đóng góp cho truyền thống vẻ vang của Ngành; về quá trình rèn luyện tuổi trẻ ngành KSND qua từng thời kỳ; chia sẻ những kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho tuổi trẻ ngành KSND…

Cuối buổi Tọa đàm, Tiến sỹ Khuất Văn Nga đã tặng sách do chính mình viết cho VKSND tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Tiến sỹ Khuất Văn Nga tặng sách cho lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh. 
leftcenterrightdel
 Tiến sỹ Khuất Văn Nga tặng sách cho đại diện tuổi trẻ của VKSND tỉnh Quảng Ninh. 

 

H. Hưng - P. Thịnh