Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở VKSND tỉnh và truyền hình trực tuyến đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện. Cùng tham dự Hội nghị, tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, lãnh đạo các Phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các ngạch thuộc các Phòng và tương đương; các tập thể, cá nhân VKSND hai cấp được khen thưởng. Tại điểm cầu các đơn vị VKSND cấp huyện là các đồng chí lãnh đạo Viện và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

 Trong 6 tháng đầu năm, VKSND hai cấp đã tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm phương châm của toàn Ngành “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, tập trung xây dựng các kế  hoạch, chương trình công tác nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 với nhiều biện pháp cụ thể, đổi mới; Các nghị quyết, kế hoạch, thông báo ý kiến chỉ đạo; các quy định, quy chế, hướng dẫn mới của VKSND tối cao được quán triệt thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả; tiến độ việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu nghiệp vụ đảm bảo kế hoạch đã đề ra; hai khâu công tác đột phá về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại” và “công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Trách nhiệm công tố được tăng cường trên tất cả các giai đoạn tố tụng; thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được dư luận quan tâm; các vụ án trọng điểm, phức tạp phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; đã kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; qua kiểm sát đã ban hành 382 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm (tăng 9 kiến nghị, kháng nghị).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, VKSND hai cấp vẫn còn một số hạn chế như: Một số đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm còn chưa thật sự hiệu quả, chưa đề ra được các biện pháp cụ thể; chưa chủ động trong việc hoàn thành sớm các nhiệm vụ được phân công; chưa phát hiện được hết, kịp thời các vi phạm trong hoạt động tư pháp; số lượng kháng nghị ngang cấp của VKSND cấp huyện còn hạn chế; công tác ứng dụng CNTT tại một số đơn vị chưa có nhiều chuyển biến...

leftcenterrightdel
 Đ/c Tôn Thiện Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại phần tham luận do đ/c Tôn Thiện Phương – Viện trưởng VKSND tỉnh điều hành, các đơn vị cấp Phòng và VKSND cấp huyện đã tham gia tham luận tích cực, sổi nổi, qua đó trình bày kết quả việc thực hiện các khâu công tác đột phá; những cách làm hay, hiệu quả; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Sau khi kết thúc phần tham luận của các đơn vị, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã phát biểu ý kiến đánh giá, chỉ đạo về các khâu công tác được phân công phụ trách; giải đáp các khó khăn, vướng mắc các đơn vị VKSND hai cấp đưa ra.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh, đ/c Tôn Thiện Phương đã trao tặng giấy khen, biểu dương 5 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắt trong thực hiện khâu đột phá dân sự, hành chính và khâu đột phá công nghệ thông tin, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của VKSND hai cấp trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, tăng cường trách nhiệm hơn nữa trên các khâu, lĩnh vực; gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ, tạo không khí thi đua, sôi nổi; tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá về hành chính dân sự và ứng dụng công nghệ thông tin...

Nguyễn Hoàng Việt An