Thực hiện quy chế phối hợp, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam quận Cẩm Lệ tham gia cùng Đoàn kiểm sát.

Theo kế hoạch, VKSND quận Cẩm Lệ trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận tập trung vào các nội dung như: tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở giam giữ; về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo,... 

leftcenterrightdel
 VKSND quận Cẩm Lệ kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Cẩm Lệ.

Sau khi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát được đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an quận Cẩm Lệ báo cáo bằng văn bản theo các nội dung đã yêu cầu.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu báo cáo, kiểm tra các sổ thụ lý người bị tạm giữ, tạm giam, sổ trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam, sổ thăm gặp, nhận quà, sổ theo dõi vi phạm kỷ luật,… Cùng với đó, Đoàn kiểm sát đã kiểm tra các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Tiến hành kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật và những nơi khác có liên quan; trực tiếp điểm danh, kiểm diện đối với tất cả các buồng giam giữ; gặp, hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ,...

Đoàn kiểm sát đã thông qua biên bản kiểm sát, đề nghị Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót để thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam, đảm bảo theo quy định của pháp luật .

 


Tề Hoàng Anh Tuấn- VKSND quận Cẩm Lệ