Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, nhất là Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát năm 2019; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị thi đua dẫn đầu khối đón nhận Cờ thi đua năm 2019.

VKSND hai cấp đã ban hành được nhiều kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa có chất lượng, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt là ban hành nhiều bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong quản lý đất đai; phòng ngừa vi phạm, tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy; phòng ngừa vi phạm, tội phạm về mua bán người, mua bán trẻ em; phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong công tác quản lý việc đưa người đi lao động ở nước ngoài...; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, làm tốt công tác chủ động phòng ngừa vi phạm trong ngành.

Đặc biệt, đã tích cực, chủ động tham mưu với các cấp ủy địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các ngành liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành hữu quan và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Nghệ An đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, ngành Kiểm sát Nghệ An đã được vinh dự đón nhận “Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen do đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua "Tập thể xuất sắc dẫn đầu khối” cho 06 tập thể; 08 tập thể và 58 cá nhân được tặng “Bằng khen” của Viện trưởng VKSND tối cao; 03 cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua ngành”; 02 đồng chí được tặng “Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế” của Ngành. Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cho 15 tập thể, 59 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và tặng Giấy khen cho 39 cá nhân.

Bùi Tiến