Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trên những mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2022 cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức, đoàn thể cơ quan, Trưởng các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng ủy, các chi bộ VKSND tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên; quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng. Kịp thời phổ biến những văn bản mới ban hành của các cấp ủy Đảng đến các chi bộ để quán triệt cho đảng viên thực hiện. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau học tập, Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định đã xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết, kế hoạch tuyên truyền…Tổ chức hội nghị Đảng bộ học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; phối hợp với Ban Cán sự Đảng cơ quan ban hành Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022.

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt 36 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo mỗi chi bộ sinh hoạt 1 chuyên đề/quý. Các chi bộ đã yêu cầu đảng viên làm bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu năm 2022; thực hiện việc ký cam kết nội dung không để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

leftcenterrightdel
 Khen thưởng các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên dâng hoa, báo công với Bác trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2022; tổ chức hội thảo “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” và Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Hội thảo chuyên đề và tọa đàm đã truyền tải nội dung cốt lõi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 của Tỉnh ủy gắn với công tác chuyên môn; được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao, chưa có mô hình mẫu, là mô hình mới cần nhân rộng. Trong nhiệm vụ chính trị được giao, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và đảng viên, VKSND tỉnh Bình Định đã thực hiện 66 chỉ tiêu vượt trên tổng số 130 chỉ tiêu (chiếm 50,8%), tăng 10 chỉ tiêu vượt so với năm 2021.

Với những thành tích đạt được nêu trên, VKSND tỉnh Bình Định đã được VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2022. Ngoài ra, Đảng bộ VKSND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định công nhận danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị cũng đã thông qua nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ, đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng góp ý cho Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả sức chiến đấu của Đảng bộ trong năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định chỉ đạo, với thành công trong năm 2022, Đảng bộ VKSND cần phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được. Kết thúc hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định đã trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Phòng 2, Chi bộ Tổ chức - Thanh tra - Khiếu tố và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Hoàng Huynh Thủy