leftcenterrightdel
  UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể, trong đó có VKSND thị xã Cai Lậy do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2020.

Từ năm 2016-2020, trên địa bàn thị xã Cai Lậy đã xảy ra 563 vụ phạm pháp hình sự như tội phạm ma túy, tội phạm về xâm phạm sở hữu, tội phạm về trật tự an toàn xã hội, …. Nhìn chung, tình hình tội phạm hàng năm đều có tăng, có giảm và vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như giết người, ma túy, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng….

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, VKSND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng của Ngành, tăng cường phối hợp với các ngành tố tụng tại địa phương, trong công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm nhằm mục đích đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Thời gian qua, mặc dù tội phạm còn diễn biến phức tạp, song công tác phòng, chống tội phạm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, VKSND thị xã Cai Lậy đã luôn chủ động, tích cực, có nhiều biện pháp đổi mới trong chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tội phạm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố có nhiều đổi mới, đã tăng cường việc nắm tin báo từ cơ sở, tránh việc bỏ lọt tội phạm; chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao; không xảy ra việc bắt giữ, giam, khởi tố, điều tra, truy tố oan sai, không bỏ lọt tội phạm, phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá, xử lý tội phạm nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng; tích cực phối hợp với cơ quan Công an và các ngành có liên quan chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm, tập trung ở các tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm phức tạp, không để hình thành các băng nhóm phạm tội có tổ chức...;

Trong thời gian tới, VKSND thị xã Cai Lậy tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm túc các quy chế nghiệp vụ, quy chế thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm liên ngành; tiếp tục thực hiện tốt các công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ Ngành.

Nam Phong - Diệu Nương