leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi chiếu phim tài liệu.

Phim có nội dung nói về việc các cơ quan mật vụ Pháp theo dõi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian Người hoạt động tại Pháp. Tại đây, trăm năm qua, nước Pháp đã cất giữ nhiều tài liệu bí mật về một người An Nam đến từ Đông Dương. Người mà khiến bộ máy cai trị thực dân Pháp phải tung nhiều chiêu trò để theo dõi trong nhiều thập kỷ. Nhất cử nhất động của Nguyễn Ái Quốc đều được ghi lại tỉ mỉ trong hàng vạn trang tài liệu lưu trữ, khối di sản thông tin quan trọng của nước Pháp.

Thông qua việc chiếu phim tài liệu đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, chân thực hơn về chân dung con người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết trước lúc đi xa của Người. 

Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn...

Phương Tân