Thực hiện Kế hoạch số 187 ngày 2/12/2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Kỳ Sơn, sáng ngày 7/12/2021, VKSND huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Tư pháp- UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào.

Tại buổi tuyên truyền, bà con bản Chà Lắn đã được nghe các Kiểm sát viên của VKSND huyện Kỳ Sơn và cán bộ Phòng Tư pháp phổ biến một số nội dung liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, một số nội dung liên quan đến tội phạm về ma túy và tội phạm mua bán người.

Các nội dung tuyên truyền thiết thực, gần gũi với cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây, sau khi tuyên truyền đoàn đã phát tờ gấp cho bà con nghiên cứu cụ thể hơn.

leftcenterrightdel
 Đông đảo người dân, trẻ nhỏ đến tham dự.

Cũng tại buổi tuyên truyền các cán bộ trong đoàn đã tư vấn, giải đáp những nội dung mà bà con còn băn khoăn, vướng mắc.

Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, vận động bà con dân tộc thiểu số phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Hoàng Tuấn