Tại hội nghị, Hội đồng thi đua – khen thưởng của đơn vị đã họp xét, và tặng giấy khen của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng - Phạm Văn Cần phát biểu tại hội nghị 

Thời gian qua, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng xác định việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Thông qua các hoạt động tuyên truyền viết về “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh kiểm sát viên”. Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành kiểm sát nhân dân” “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của VKSND qua 60 năm xây dựng và phát triển” và các hoạt động thể thao cụm thi đua số 1 giữa ba Viện kiểm sát cấp cao và một số VKSND cấp tỉnh tại khu vực miền trung do VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức.

leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND được khen thưởng

Cùng với các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập ngành do VKSND tối cao tổ chức đây là dịp đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của ngành và những đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI.

Nguyễn Hải Tuấn - Xuân Nha