Ngày 18/8/2020, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức lễ công Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo đó, Ban chỉ huy quân sự cơ quan gồm có 4 đồng chí, do đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Đức Dương - Phó Viện trưởng giữ chức vụ Chính trị viên, đồng chí Nguyễn Hải Tuấn - Chánh văn phòng giữ chức vụ phó Chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Anh Quân - Bí thư chi đoàn thanh niên giữ chức vụ Chính trị viên phó.

leftcenterrightdel
 Lễ công bố  Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ cơ quan. Ban chỉ huy quân sự cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng

Về tổ chức, biên chế, lực lượng tự vệ cơ quan có 1 trung đội 3 tiểu đội với tổng số 24 chiến sỹ. Lực lượng dân quân tự vệ cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng với nòng cốt là các đoàn viên thanh niên có tuổi đời từ 25 đến 35, gương mẫu trong công tác có sức khỏe và tinh thần nhiệt huyết trong hoạt động phong trào Đoàn.

Tại buổi lễ công bố quyết định, đồng chí Phạm Văn Cần chỉ huy trưởng nhấn mạnh, lực lượng tự vệ cơ quan cần nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh..

Mỗi chiến sỹ dân quân tự vệ phải phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của người cán bộ kiểm sát hoàn thành mọi nhiệm vụ do ban chỉ huy quân sự cơ quan giao tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy tại đơn vị khi có tình huống xấu xảy.

Xuân Nha