Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện một số sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; tập thể lãnh đạo Viện, Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc VKSND thành phố và đại diện lãnh đạo VKSND cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND thành phố Hà Nội đến các điểm cầu VKSND cấp huyện trực thuộc.

VKSND TP Hà Nội phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo

Theo Báo cáo tổng kết công tác, năm 2021, VKSND hai cấp thành phố Hà Nội đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch số 06/KH-VKS ngày 11/1/2021 của VKSND thành phố Hà Nội về công tác năm 2021 và các Kế hoạch, Chương trình, nội dung chỉ đạo, phối hợp liên quan đến công tác kiểm sát của cấp ủy và chính quyền các cấp Thành phố.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành Kiểm sát Hà Nội đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; đồng thời, thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Trong năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội về cơ bản được giữ vững, nổi bật có một số vụ án liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. VKSND hai cấp Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng cùng cấp kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xử, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

VKS hai cấp Thành phố đã tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nghiêm túc triển khai các yêu cầu công tác của Ngành và của địa phương.

Kết quả, có 120/130 chỉ tiêu đạt và vượt theo Hệ thống chỉ tiêu của Ngành, một số chỉ tiêu vẫn duy trì tỷ lệ cao như: Yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ, việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,99%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,95%; tỷ lệ xác định án hình sự trọng điểm đạt 16,8%; tỷ lệ chấp nhận kháng nghị dân sự đạt 90%, chấp nhận kháng nghị kinh doanh thương mại, hành chính đạt 100%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%.

Một số chỉ tiêu về án trả điều tra bổ sung, án hủy có trách nhiệm của VKS được hạn chế ở mức rất thấp, vượt chỉ tiêu Ngành (tỷ lệ án VKS trả hồ sơ có trách nhiệm chiếm 0,28%, tỷ lệ án Tòa án trả hồ sơ có trách nhiệm chiếm 093%, tỷ lệ án hủy có trách nhiệm chiếm 0.99%)...

VKSND Thành phố đã phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, thể hiện quyết tâm không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ nói riêng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận những kết quả tích cực của VKSND hai cấp TP Hà Nội.

Kết quả điều tra, truy tố và xét xử đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các quyết định của VKS đều đảm bảo căn cứ đúng pháp luật; không có trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp Tòa tuyên không phạm tội.

Quá trình kiểm sát đã ban hành 399 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 98 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm; các kiến nghị đã đảm bảo tính có căn cứ, nội dung có chất lượng, tỷ lệ chấp nhận kiến nghị đạt 100%.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. 

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới theo hướng: Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, gắn kết quả công tác của đơn vị với kết quả đánh giá công chức, đánh giá đảng viên của Thủ trưởng đơn vị; tiếp tục siết chặt kỉ luật nội vụ, kỷ cương công vụ, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời và nghiêm các vi phạm; duy trì đánh giá chất lượng công tác hàng tháng của công chức, người lao động; tăng cường chất lượng kiểm tra chuyên sâu theo chuyên đề, theo lĩnh vực công tác, tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị VKS cấp huyện; VKS Thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị và ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với VKS cấp huyện để tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh vi phạm.

Công tác tham mưu tổng hợp, thi đua, tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục phân chia, thành lập các Cụm, Khối thi đua của VKS hai cấp thành phố nhằm tạo động lực thi đua giữa các đơn vị có đặc điểm địa lý hoặc tính chất, khối lượng công việc có tính tương đương; triển khai nhiều hoạt động thi đua, tuyên truyền thực hiện thắng lợi của Đại hội Đảng XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố XVII, Đại hội đại biểu các cấp; năm 2021, VKS hai cấp được công nhận 185 sáng kiến cấp cơ sở và 7 sáng kiến cấp Ngành; đã phối hợp tốt với các cơ quan báo, đài trong và ngoài Ngành thực hiện nhiều phim ngắn, tư liệu tuyên truyền về ngành KSND; trên cơ sở tham mưu có chất lượng, VKS Thành phố được Thành ủy Hà Nội giao thực hiện một số chuyên đề liên quan đến công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, các báo cáo, chuyên đề được Thành ủy đánh giá cao...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm chú trọng đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hướng dẫn của Đảng và của Ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng chủ động thông qua việc phối hợp với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Tư pháp, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSNDTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân 2022; tiếp tục thực hiện phương châm của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời, nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, VKSND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

Năm 2022, VKSND thành phố Hà Nội xác định và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và triệt để. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tự đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát hai cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm sát”.

Trong đó, xác định 2 khâu công tác đột phá: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chú trọng chất lượng Yêu cầu xác minh, bảo đảm không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Các đơn vị VKSND cấp huyện, các Phòng thuộc VKSND Thành phố lựa chọn những mặt còn hạn chế, những khâu còn yếu làm nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện.

VKSND hai cấp thành phố Hà Nội triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng các yêu cầu về xây dựng chuyên đề, các chương trình hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn, thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo kế hoạch của VKSND tối cao và VKSND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận những kết quả trong công tác mà VKSND hai cấp TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2021, đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của VKSND TP Hà Nội trong năm 2022, đồng thời, đề nghị VKSND TP Hà Nội cần tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thủ đô.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí trao Cờ của VKSND tối cao tặng các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương những kết quả VKSND hai cấp Thủ đô đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức hai cấp Kiểm sát Thủ đô cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, đặt lợi ích chung lên trên để đổi mới trong tất cả các khâu công tác. Ngoài việc triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu đơn vị cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của VKSND tại địa phương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm và các biểu hiện tiêu cực, bảo đảm ổn định xã hội, chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh công tác cán bộ là công tác then chốt; cần tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ ở cả hai cấp Kiểm sát nhằm vừa thử thách, vừa tạo cơ hội để cán bộ phát triển, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho cả VKSND tối cao và VKSND cấp cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Cờ của UBND TP Hà Nội tặng các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2021.

Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, tạo cơ hội phát triển cho các Kiểm sát viên trẻ trong công tác, làm tốt công tác chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh, thương mại lao động… VKSND TP Hà Nội phải là đơn vị đi đầu trong việc số hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng với đó, VKSND thành phố Hà Nội phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thủ đô. Về công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cần có sự phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ, lắng nghe, nhưng vẫn phải giữ tính độc lập nhất định./.

Hà Nhân