Trong năm qua, Văn phòng VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị công tác của Ngành, Kế hoạch công tác năm 2020 của VKSND tối cao, lãnh đạo Văn phòng đã sớm ban hành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; vận hành sử dụng hiệu quả Trụ sở VKSND tối cao. Đồng thời, quyết liệt, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng VKSND tối cao.

Văn phòng đã tham mưu xây dựng Công văn hướng dẫn việc báo cáo, tổng hợp các tài liệu phục vụ Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 9, và Thứ 10, Quốc hội khóa XIV; chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ việc giải trình và chất vấn của Ủy ban Tư pháp, các Đại biểu Quốc hội phát sinh trong kỳ.

Cùng với đó, Văn phòng đã tham mưu xây dựng ban hành Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/2/2020 triển khai thi hành Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp trong Ngành.

Văn phòng cũng đã chú trọng công tác tham mưu xây dựng thể chế; đã tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành 4 quy định; hoàn thiện 6 dự thảo chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình...

Văn phòng cũng đã chủ trì, tham mưu thực hiện việc triển khai xây dựng hoàn thiện các công trình phụ trợ khu đất 1.400m2 liền kề: Nhà tiếp công dân và Nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ bảo vệ mục tiêu trụ sở VKSND tối cao; quản lý chặt chẽ tài sản Cơ quan theo quy định của pháp luật, của Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng thời, thực hiện phân bổ dự toán ngân sách công khai, minh bạch, kịp thời; quản lý, giám sát chặt chẽ công tác mua sắm tài sản, sửa chữa, vật tư văn phòng; bảo đảm chi hết, chi đúng; tăng thu nhập cho công chức, người lao động thụ hưởng ngân sách thuộc VKSND tối cao.

Tham mưu đưa vào khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao; phối hợp tham mưu tổ chức thành công buổi họp báo của lãnh đạo VKSND tối cao nội dung kỷ niệm 60 năm thành lập VKSND.

Ngoài ra, năm 2020 do sự xuất hiện của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến công tác chung của Văn phòng VKSND tối cao. Tuy nhiên, lãnh đạo Văn phòng đã chủ động tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện tốt việc phòng, chống dịch tại Cơ quan VKSND tối cao, góp phần bảo đảm sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Tiến Long.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, khối lượng công việc nhiều nhưng Văn phòng VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Những thành tích này được ghi nhận, biểu dương bằng việc đơn vị vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 và Huân chương Lao động hạng Nhất.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, điểm nổi bật trong năm 2020 là Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu tổng hợp; chủ trì triển khai nhiều hoạt động, phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Viện trưởng VKSND tối cao...

Đề cập đến một số nội dung còn tồn tại, hạn chế; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm cũng yêu cầu, năm 2021 Văn phòng VKSND tối cao cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được đơn vị xác định.

Trong đó, tiếp tục kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị thuộc Văn phòng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm đáp ứng trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động tham mưu điều hành, sử dụng nguồn kinh phí được giao, bảo đảm chi đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao, tập thể lãnh đạo Văn phòng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Mặt khác, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, theo hướng “Chủ động, kịp thời - Thực chất, hiệu quả”; “Đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính; nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin” đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao.

Ngoài ra, đơn vị cần đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức, trước hết là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu mỗi đơn vị. Đồng thời, thực hiện đoàn kết trên cơ sở dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác phối hợp; tăng cường công tác kiểm tra; chuẩn bị tốt các điều kiện để Phòng Giám định kỹ thuật hình sự được thành lập, đi vào hoạt động.

Đắc Thái