Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) dự và chủ trì Hội nghị tập huấn.

Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND cùng tập lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông thay mặt Tập đoàn VNPT trân trọng cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số và phối hợp triển khai các giải pháp công nghệ VT-CNTT với Tập đoàn VNPT trong thời gian vừa qua. 

Cho rằng nội dung Hội nghị chuyên đề là rất quan trọng khi triển khai chuyển đổi số, trong đó quan trọng nhất là “Ý chí của lãnh đạo, người đứng đầu”, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian vừa qua, Tập đoàn VNPT rất vinh dự được đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và nhiều địa phương trên cả nước trong các chương trình, dự án lớn, quan trọng về chuyển đổi số.

Cùng với đó, trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trí tuệ nhân tạo (AI) đang là một trong những công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số và là xu hướng phát triển của ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ mới này vào hoạt động nghiệp vụ của ngành Kiểm sát có khả năng tạo bước chuyển đột phá trong hiệu quả xử lý án, góp phần tăng tốc tiến trình chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông phát biểu tại Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, thời gian tới Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số của ngành KSND.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao cảm ơn đơn vị liên quan của Tập đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Chuyên gia VNPT trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao hết sức quan tâm đến vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành. Tại Chỉ thị công tác những năm vừa qua đều chú trọng đến công tác này, trong đó Chỉ thị về công tác của ngành KSND năm 2024 đã yêu cầu toàn Ngành đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND, xác định là khâu đột phá trọng tâm năm 2024 và 2025.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng cho biết, thời gian vừa qua, ngành KSND bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trước hết là sự chuyển biến về mặt thể chế. Cụ thể, ngày 10/4/2024, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành Nghị quyết số 129-NQ/BCSĐ về chuyển đổi số của ngành KSND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên, Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành một Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất đối với vấn đề chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
 Chuyên gia VNPT trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

VKSND tối cao và Tập đoàn VNPT đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027 về chuyển đổi số. Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành KSND, trong đó thành phần Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 25 đồng chí Thủ trưởng của tất cả các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao. 

Ngoài ra, Cục 2 đã tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ký, ban hành Kế hoạch số 221/KH-VKSTC về chuyển đổi số của Ngành năm 2024 với 20 mục tiêu cụ thể. VKSND các cấp đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, một số đơn vị đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban/tổ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nêu rõ, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị phải thực hiện cho bằng được. Nhiều Viện kiểm sát địa phương đã đặt riêng chuyên mục về Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Vụ Thi đua khen thưởng đã tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Kế hoạch về phát động, tổ chức phong trào thi đua chuyển đổi số trong ngành KSND...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan tại Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị này là hết sức cần thiết và quan trọng, bước đầu thực hiện mục tiêu Kế hoạch số 211/KH-VKSTC ngày 6/11/2023 đã đưa ra, đó là: 100% công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành được tập huấn kỹ năng, nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Để công cuộc chuyển đổi số của ngành KSND trong thời gian tới đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho rằng, toàn Ngành phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về chuyển đổi số. Người đứng đầu VKSND các cấp có vai trò quyết định trong sự thành công của chuyển đổi số, phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá của Ngành, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính. Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp phải trực tiếp chỉ đạo công tác chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND quán triệt và lĩnh hội đầy đủ nội dung trong chuyên đề được các chuyên gia của VNPT trình bày tại Hội nghị để có nhận thức thống nhất, đầy đủ về chuyển đổi số, giúp cho công cuộc chuyển đổi số của ngành KSND thành công trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của VNPT đã trình bày nội dung các chuyên đề gồm: "Kinh nghiệm của VNPT trong triển khai chuyển đổi số quốc gia” và chuyên đề "Xu thế phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới và đề xuất áp dụng thực tế tại ngành KSND”.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao cùng các đại biểu tại Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc.

Trước khi Hội nghị diễn ra, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao - thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND đã tham quan thực tế tại Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc (địa chỉ; xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

PV- Trà My- Hà My