Thông báo số 223/TB-T2 ngày 25/9/2023 nêu rõ: Gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vị trí giảng viên các Khoa chuyên môn, thời gian 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Các vị trí được gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

Giảng viên Khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự: 2 chỉ tiêu;

Giảng viên Khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự: 2 chỉ tiêu;

Giảng viên Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm: 2 chỉ tiêu;

Giảng viện Khoa Nhà nước và Pháp luật: 1 chỉ tiêu;

Giảng viên Khoa Pháp luật quốc tế: 1 chỉ tiêu;

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị: 1 chỉ tiêu.

Thông báo số 223/TB-T2 ngày 25/9/2023 cũng nêu rõ: Bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển đối với vị trí việc làm giảng viên tại các khoa chuyên môn.

Thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giảng viên tại các đơn vị: Khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự; khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự; khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm; khoa Nhà nước và Pháp luật; khoa Pháp luật quốc tế cần đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

+ Có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật; tốt nghiệp cử nhân Luật hệ chính quy - loại khá trở lên của các Trường gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân.

+ Có trình độ cử nhân chuyên ngành Luật; tốt nghiệp hệ chính quy loại giỏi trở lên của các Trường gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Luật.

+ Có trình độ cử nhân chuyên ngành Luật; tốt nghiệp hệ chính quy loại giỏi trở lên của các Trường gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và hiện đang theo học nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật.

Các nội dung liên quan khác giữ nguyên theo Thông báo số 169/TB-T2 ngày 25/7/2023 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ https://hpu.vn/.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính (P.308) Nhà Hành chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; địa chỉ số 59 ngõ 230 đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 0243.2939.348 hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên (ngày nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện).

Xem toàn văn nội dung Thông báo tại đâythong-bao-dhks.pdf

 

P.V