Thông báo nêu rõ, căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo tuyển sinh đợt 2 (xét tuyển bổ sung) trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại năm 2023.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường dự kiến tuyển 40 chỉ tiêu; phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Mục đích nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho xã hội (không bao gồm ngành Kiểm sát nhân dân).

Đây là loại hình đào tạo theo nhu cầu xã hội nên sau khi sinh viên tốt nghiệp, ngành Kiểm sát nhân dân không chịu trách nhiệm tuyển dụng vào Ngành. Bằng cử nhân ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại, phần chuyên ngành đào tạo được thể hiện trong Phụ lục văn bằng.

Đối tượng tuyển sinh: Đáp ứng các yêu cầu chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có học lực và xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên năm lớp 11 và học kỳ I của lớp 12.

Sinh viên học ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Trường, có nhu cầu có thể đăng ký học thêm các học phần khối kiến thức chuyên ngành Kiểm sát để bổ sung kiến thức. Nội dung văn bằng, phụ lục văn bằng xác định theo ngành, chuyên ngành thí sinh trúng tuyển đầu vào và theo quy định của pháp luật.

Phương thức tuyển sinh: Phương thức 7: Xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tổ hợp đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với số tổ hợp môn thi, bài thi trong kỳ thi THPT để lấy kết quả xét tuyển đại học theo điểm thi THPT.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm Môn 1 + điểm Môn 2 + điểm Môn 3) + ĐƯT(nếu có).

Nguyên tắc tuyển sinh: Trường xét thí sinh trúng tuyển theo nguyên tắc xét kết quả ĐXT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo tiêu chí phụ được quy định tại tiểu mục 6, mục 1, phần II của Đề án tuyển sinh năm 2023. Trong trường hợp xét tuyển đợt 1 không đủ chỉ tiêu, Trường sẽ xét bổ sung ở các đợt tuyển sinh tiếp theo.

Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trước 17h00’ phút ngày 19/9/2023 (Nếu gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện). Thời gian công bố trúng tuyển: Dự kiến 17h00’ ngày 21/9/2023. Thời gian nhập học: Ngày 24/9/2023.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đăng tải trên website: http://hpu.vn); Bản sao học bạ THPT có chứng thực; Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (bản có mã vạch); 4 ảnh chân dung cỡ 4x6; Phong bì dán tem và ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư.

P.V