Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra cùng toàn thể công chức thuộc đơn vị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra VKSND tối cao đã chủ động đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao thành lập các Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của Ngành. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra VKSND tối cao đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm, đồng thời có biện pháp khắc phục.

Đối chiếu với các nhiệm vụ được phân công, đơn vị đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, không có nhiệm vụ nào chưa hoàn thành hoặc không hoàn thành đúng tiến độ; các chỉ tiêu công tác đều đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu.

Theo đó, trong kỳ, Thanh tra VKSND tối cao đã tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đề ra; 45 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và phòng chống dịch bệnh COVID-19; phân loại, xử lý 3.275/3.283 đơn gửi Viện trưởng VKSND tối cao (đạt tỉ lệ 99,8%) và 211/236 đơn gửi Thanh tra VKSND tối cao (đạt tỉ lệ 90%); 2 cuộc kiểm tra việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Ngành; 2 cuộc kiểm tra Quy chế dân chủ.

Ngoài ra, Thanh tra VKSND tối cao cũng phối hợp tổ chức thành công Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa UBKT Đảng uỷ VKSND tối cao và Thanh tra VKSND tối cao…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Thanh tra VKSND tối cao đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, đáng chú ý là đơn vị đã tham mưu ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới được đơn vị xác định, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu Thanh tra VKSND tối cao chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND vừa được Viện trưởng VKSND tối cao ban hành.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu đơn vị thực hiện tốt 12 nhóm nhiệm vụ đã đề ra, cần có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ và ấn định thời gian hoàn thành; chủ động tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra trong toàn Ngành.

P.V - TL