Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020 và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020), Viện trưởng đã ký ban hành Quyết định số 650/QĐ-VKSTC, ngày 26/12/2019 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức 2 cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thể lệ Cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viêntại đây

- Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân tại đây

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viêntại đây

- Thông tin, tuyên truyền về lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành KSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
- Thông qua 2 cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh đẹp của cơ quan, đơn vị, người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp và trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
- Hai cuộc thi là dịp để các tầng lớp nhân dân thể hiện tình cảm, niềm tin và mong muốn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
- Cuộc thi phải thiết thực, tránh hình thức, bảo đảm tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả.

II. CUỘC THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG 60 NĂM NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
1. Đối tượng dự thi
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang công tác, học tập trong ngành Kiểm sát nhân dân.
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. 
(Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký không được tham gia dự thi).
2. Thời gian tổ chức
2.1. Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 03/2/2020 đến hết ngày 31/5/2020 (tính theo dấu bưu điện).
2.2. Thời gian chấm bài dự thi: tháng 6/2020.
2.3. Tổ chức trao giải: Tháng 7/2020, dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.
3. Hình thức, Nội dung thi
3.1. Hình thức
Bài thi viết sử dụng tiếng Việt, đánh máy trên giấy khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14pt. Bài dự thi không giới hạn số trang, đóng thành quyển.
Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi được đầu tư công phu về nội dung, trình bày đẹp, sáng tạo về hình thức, sử dụng tranh, ảnh, đồ họa minh họa. Người dự thi trả lời theo 10 câu hỏi trong Thể lệ cuộc thi (gửi kèm Kế hoạch này).
3.2. Nội dung thi
Tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu của ngành Kiểm sát nhân dân trong 60 năm qua; về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên; cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các giai đoạn tố tụng được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; về trách nhiệm của VKSND tối cao trong công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng; trong hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng; về phương châm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; về việc giới thiệu nhân tố điển hình trong ngành Kiểm sát nhân dân; về việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

III. CUỘC THI VIẾT “CHÂN DUNG CÁN BỘ KIỂM SÁT & BẢN LĨNH KIỂM SÁT VIÊN

1. Đối tượng dự thi
- Liên chi hội, chi hội nhà báo; các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương;
- Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

2. Thời gian tổ chức
2.1. Thời gian nhận bài thi: Tiếp tục triển khai thực hiện Bước 2 của Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” do Báo Bảo vệ pháp luật phát động từ ngày 02/5/2019. Thời hạn cuối nhận bài thi đến hết ngày 20/5/2020 (tính theo dấu Bưu điện).
2.2. Thời gian chấm bài dự thi: tháng 6/2020
2.3. Tổ chức trao giải: Tháng 7/2020, dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.
3. Hình thức, nội dung thi
3.1. Hình thức thi
Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, ký chân dung… bằng tiếng Việt, được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dung lượng tác phẩm không quá 2.200 từ, kèm 2-5 ảnh.
Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, chân thực, khách quan, gây ấn tượng, có tính thuyết phục cao, có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội. 
3.2. Nội dung thi
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết về người thật việc thật là những tập thể, hoặc cá nhân gắn với thành tựu của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tôn vinh, nhân rộng những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến, thể hiện bản lĩnh của Kiểm sát viên khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong mọi lĩnh vực.

V. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” do Báo Bảo vệ pháp luật thực hiện từ nguồn thu sự nghiệp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hỗ trợ một phần theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì tổ chức, phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng Thể lệ, bộ câu hỏi, đáp án, Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” và triển khai kế hoạch trong và ngoài ngành Kiểm sát.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

KT.Viện trưởng

Phó Viện trưởng - Trưởng Ban Tuyên truyền

Trần Công Phàn (đã ký)