Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời tuyên truyền về hình ảnh, bản lĩnh cán bộ, Kiểm sát viên, nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân; căn cứ vào Kế hoạch số 08/KH-VKSTC về trọng tâm công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân, Báo Bảo vệ pháp luật được giao chủ trì tổ chức Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 2/5/2019 đến ngày 2/5/2020. Tổng kết và trao giải cuộc thi dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020).

Tuy nhiên hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai nội dung của Cuộc thi. Được sự nhất trí của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, để bảo đảm cho Cuộc thi đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban Tổ chức thống nhất kéo dài thời gian nhận bài dự thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” đến ngày 31/5/2020 (Thông báo số 87/T5, ngày 9/4/2020).

Bằng Thông báo này, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát, cùng cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài nước tiếp tục dành thời gian, công sức để tham gia Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”, nhằm đạt kết quả cao nhất.

BVPL