leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Quang Liêm, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên trình bày báo cáo.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Thái, Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên đã phát biểu khái quát tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số tại đơn vị; lý do và tầm quan trọng của nội dung đột phá năm 2024 đơn vị đã lựa chọn.

Đồng chí Đào Quang Liêm, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên trình bày, làm rõ quá trình xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai  và kết quả thực hiện. 

Theo đó, trên cơ sở thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trên phần mềm Excel để xây dựng File “Quản lý, theo dõi việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án”, năm 2024, Tổ Kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật đã nâng cấp đối với File quản lý trên, ngoài việc theo dõi việc thụ lý, quá trình giải quyết, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên được phân công kiểm sát giải quyết việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, sử dụng các công thức toán học có sẵn trên Excel để xác định các vi phạm của Tòa án về thời hạn gửi Thông báo thụ lý, Quyết định cho Viện kiểm sát; thời hiệu thi hành quyết định Áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án, đơn vị đã bổ sung thêm một số trường thể hiện thông tin của hồ sơ như: Đề xuất của Viện kiểm sát, theo dõi hồ sơ trực tiếp trên File...

Qua khai thác File quản lý, đơn vị đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót trong hoạt động xem xét, quyết định chuyển hồ sơ để đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trên cơ sở phát hiện vi phạm,  đơn vị đã tổng hợp và xây dựng 1 kiến nghị tổng hợp vi phạm đối với Tòa án và 1 kiến nghị phòng ngừa đối với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Tổ Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của đơn vị đã thường xuyên cập nhật các đối tượng được đưa đi thi hành Quyết định Áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án vào File quản lý để theo dõi, đôn đốc Công an huyện Thủy Nguyên yêu cầu các xã đưa người bị áp dụng đi thi hành.

Ngoài ra, đơn vị đã khai thác có hiệu quả File “Quản lý, theo dõi việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án” để cân đối khối lượng công việc của các cán bộ, Kiểm sát viên, từ đó, đảm bảo việc phân công công việc đồng đều, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, đơn vị luôn cập nhật đầy đủ, kịp thời các dữ liệu mới vào File “Quản lý, theo dõi việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án”, đồng thời, bổ sung thêm mục số hóa hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi. Ví dụ như: việc nộp lưu hồ sơ của các Kiểm sát viên để đôn đốc thực hiện theo đúng quy định, việc số hóa hồ sơ xử lý hành chính và liên kết với File quản lý giúp việc lưu trữ hồ sơ có hệ thống lâu dài không bị hỏng hoặc mất theo thời gian, khi theo dõi và tìm kiếm hồ sơ dễ dàng hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã nhập vào File “Quản lý, theo dõi việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án” tổng 68 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. File “Quản lý, theo dõi việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án” được lưu một bản trong máy tính đánh văn bản mật của đơn vị, không được kết nối mạng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng như thuận tiện cho các cán bộ, Kiểm sát viên sử dụng, khai thác hiệu quả File trên phục vụ cho quá trình thực hiện công tác kiểm sát của cán bộ, Kiểm sát viên, một bản bộ phận lưu trữ trong USB phục vụ cho công tác lưu trữ hàng năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, 100% Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị đã ứng dụng và sử dụng thành thạo, có hiệu quả File “Quản lý, theo dõi việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án” của đơn vị đã xây dựng. Việc sử dụng có hiệu quả File trên đã giúp cho các cán bộ, Kiểm sát viên dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết trong quá trình kiểm sát giải quyết  nhiệm vụ.

Các cán bộ, công chức của đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp đề ra trong Bản đăng ký xây dựng từ đầu năm của cá nhân mình; đồng thời, đã nghiêm túc học tập rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng trong việc Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau khi theo dõi thực hiện khâu đột phá của đơn vị, các thành viên của Tổ thẩm định đã đặt câu hỏi làm rõ hơn kết quả thực hiện nội dung đột phá và những tồn tại, hạn chế để đơn vị tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Tổ thẩm định và các đơn vị trong Cụm thi đua số 01 ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động thực hiện nội dung đột phá và kết quả thực hiện. 

Tiếp thu những ý kiến đánh giá, góp ý của các thành viên Tổ thẩm định và đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua, đồng chí Đào Quang Liêm, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên xác định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phần mềm để phát huy tính ứng dụng và hiệu quả trong công tác nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số của ngành Kiểm sát Hải Phòng.

Kết luận chung, nội dung đột phá của đơn vị đã thực hiện đạt 86 điểm và được đánh giá là xuất sắc.

 

Nguyễn Thị Thúy