VKSND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật kiến thức, phổ biến thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. 

Hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch số 1870/KH-VKS ngày 28/12/2023 và Kế hoạch số 1822/KH-VKS-VP ngày 21/12/2023 của VKSND TP Đà Nẵng về chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, trong đó tập trung triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số tại hai cấp VKSND TP Đà Nẵng nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Thông - Viện trưởng VKSND quận Hải Châu và đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy- Kiểm sát viên sơ cấp VKSND quận Hải Châu báo cáo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm nội bộ trong công tác chỉ đạo điều hành và trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị tham dự đã thảo luận, trao đổi về thực trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị công nghệ thông tin, những khó khăn, vướng mắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm nội bộ, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội nghị cũng thống nhất cao việc triển khai và ứng dụng phần mềm nội bộ đang được sử dụng tại VKSND quận Hải Châu và VKSND quận Sơn Trà vào hai cấp VKSND TP Đà Nẵng để việc ứng dụng công nghệ thông tin mang tính đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức hội nghị tập huấn là một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết trong việc tự đào tạo, đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp VKSND TP Đà Nẵng.

Thông qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tạo chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ những nội dung được tập huấn, các kỹ năng thực hành trực tiếp trên phần mềm máy tính để ứng dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó cần đầu tư cơ sở vật chất để khai thác ứng dụng phần mềm tại các VKSND quận, huyện và thí điểm tại Phòng 2 VKSND thành phố bắt đầu từ tháng 5/2024; quá trình khai thác phải đảm bảo công tác bí mật Nhà nước, không cập nhật trên các ứng dụng này những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, án lớn, án thuộc diện Ban chỉ đạo. 

Thái Sơn - VPTH