Theo VKSND tối cao, mục đích nhằm tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát vào làm việc tại VKSND cấp tỉnh nhằm bổ sung đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng nhu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Việc tuyển dụng phải công khai, minh bạch, khách quan, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của ngành KSND về tuyển dụng. Tuyển dụng công chức phải đảm bảo những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sức khỏe, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng vị trí việc làm.

Về nguyên tắc, người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên; có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu của VKSND cấp tỉnh đã được VKSND tối cao phê duyệt.

leftcenterrightdel
Thi tuyển công chức tại VKSND cấp tỉnh 

Về chỉ tiêu, tuyển dụng 154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát và phân bổ số lượng công chức theo chỉ tiêu đã phê duyệt cho VKSND cấp tỉnh. Đối với công chức nghiệp vụ khác (Kế toán, Văn thư, Công nghệ thông tin…) đề nghị VKSND cấp tỉnh liên hệ với các cơ quan có chức năng thi tuyển công chức để tổ chức tuyển dụng.

Về điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, theo VKSND tối cao, đó phải là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam; không quá 35 tuổi đối với nam và không quá 30 tuổi đối với nữ; có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, lịch sử bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND về bảo vệ chính trị nội bộ.

Bên cạnh đó, người dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt; đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng.

Về trình độ chuyên môn, phải có trình độ cử nhân Luật trở lên; đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

Cũng theo kế hoạch, việc thi tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng, gồm: Vòng 1, thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy; nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần: Thi kiến thức chung, thi ngoại ngữ bằng tiếng Anh, thi Tin học.

Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm sát; nội dung: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi: thi viết; thời gian thi: 180 phút; hình thức thi tập trung tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, dự kiến thời gian thi vào tháng 9/2019. 

 

P.V