Theo Thông báo số 1359/VKSTC-V15, căn cứ các Thông báo số 59/TB-T2-ĐT ngày 02/4/2019 về việc tuyển sinh văn bằng thứ 2 đại học ngành Luật hệ chính quy năm 2019 đợt 1 (Khóa 1, niên khóa 2019-2021), Thông báo số 60/TB-T2-ĐT ngày 02/4/2019 về việc tuyển sinh cao học Luật hình sự và Tố tụng hình sự đợt 1 năm 2019 (Khóa 1, niên khóa 2019-2022) của Trường ĐHKS Hà Nội; VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao và Viện trưởng các VKSND cấp tỉnh cho phổ biến để công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý biết, đối chiếu đối tượng, điều kiện dự tuyển để đăng ký tham gia dự tuyển.

Cũng theo Thông báo số 1359/VKSTC-V15, đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Đề nghị gửi danh sách đăng ký công chức, viên chức tham gia dự tuyển trình độ thạc sĩ về Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao trước ngày 12/4/2019. Danh sách đăng ký đề nghị ghi đầy đủ thông tin: Họ tên, năm sinh, chức vụ (chức danh), đơn vị công tác, năm vào Ngành… để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao xem xét quyết định. Đến hết thời hạn trên, đơn vị nào không gửi danh sách đăng ký thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu.

Đối với VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh thì căn cứ vào Thông báo số 59/TB-T2-ĐT ngày 2/4/2019 và Thông báo số 60/TB-T2-ĐT ngày 2/4/2019 của Trường ĐHKS Hà Nội để chọn cử công chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia dự tuyển.

leftcenterrightdel
Quảng cảnh hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Trường ĐHKS Hà Nội 

Trước đó, tại Thông báo số 59/TB-T2-ĐT ngày 2/4/2019, Trường ĐHKS Hà Nội đã nêu cụ thể về điều kiện, hình thức đào tạo, chỉ tiêu, thời gian đào tạo đối với việc tuyển sinh văn bằng thứ 2 đại học ngành Luật hệ chính quy năm 2019 đợt 1. Cụ thể, điều kiện dự thi là công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đã có một bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy; vừa học, vừa làm; Cao học, Tiến sĩ (trường hợp có bằng đại học nước ngoài thì phải có xác nhận của Cục Bảo đảm chất lượng giáo dục); có sức khỏe tốt để học tập theo quy định.

Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 1 dự kiến là 50 sinh viên; thời gian đào tạo là 2 năm (4 kỳ học); thời gian nộp hồ sơ đến ngày 26/4/2019; thời gian dự kiến thi vào ngày 24/5/2019; thời gian nhập học dự kiến ngày 28/6/2019. Môn thi gồm 2 môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng (ngồi giữa) tại buổi giao lưu với Đoàn viên, Thanh niên Trường ĐHKS Hà Nội 

Đối với việc tuyển sinh cao học Luật hình sự và Tố tụng hình sự đợt 1 năm 2019 (Khóa 1, niên khóa 2019-2022), Thông báo số 60/TB-T2-ĐT ngày 2/4/2019 của Trường ĐHKS Hà Nội nêu rõ: Dự kiến tuyển sinh 40 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại ngành Kiểm sát; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cán bộ làm công tác pháp luật; các cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy có liên quan; thí sinh khác có đủ điều kiện theo quy định về chuyên môn, kinh nghiệm, phẩm chất chính trị và sức khỏe theo quy định.

Về điều kiện người dự thi, Thông báo số 60/TB-T2-ĐT ngày 02/4/2019 quy định: Người dự tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Luật là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện, đó là:

Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành Luật theo quy định của pháp luật mà thí sinh đăng ký dự thi.

Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Luật theo quy định của pháp luật mà thí sinh đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của chương trình đại học tại Nhà trường.

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Thông báo số 60/TB-T2-ĐT ngày 02/4/2019 còn nêu rõ, các học viên có đủ điều kiện dự tuyển cao học Luật sẽ phải thi tuyển sinh 3 môn, gồm: Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh); môn chủ chốt (Luật tố tụng hình sự) và môn không chủ chốt (Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật). Dự kiến, việc tổ chức thi tuyển sẽ được tổ chức vào các ngày 15 và 16/6/2019 tại Trường ĐHKS Hà Nội; công bố kết quả thi tuyển: Từ ngày 10 đến ngày 15/7/2019; nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 25 đến ngày 31/7/2019.

P.V