Tham dự buổi Lễ có các đồng chí thủ trưởng các đơn vị ký kết gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6 và Vụ 8; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị ký kết Quy định phối hợp…

Tại buổi Lễ, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 đã báo cáo kết quả công tác phối hợp và quá trình xây dựng Quy định phối hợp giữa Vụ 8 và các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự thuộc VKSND tối cao.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, tại Thông báo số 370/TB-VKSTC ngày 6/8/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo Vụ 8 và các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự thuộc VKSND tối cao tăng cường phối hợp trong công tác kiểm sát, nhất là đối với các vụ án lớn có đối tượng bị tạm giữ, bị can bị tạm giam trong các vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Từ yêu cầu xuất phát trong thực tiễn, các quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, các Quy chế nghiệp vụ và quy định của Ngành, Vụ 8 và các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự đã báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao xin ý kiến chỉ đạo để xây dựng và hoàn thiện Quy định phối hợp trong công tác kiểm sát. Quá trình xây dựng, Vụ 8 đã chủ động phối hợp, trao đổi ý kiến với các đơn vị thông qua hình thức lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản. Thông qua 3 lần trao đổi ý kiến và tiếp thu chỉnh sửa, các đơn vị đã thống nhất hình thức và nội dung của Quy định phối hợp.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chứng kiến Lễ ký Quy định phối hợp.

Quy định phối hợp gồm có 3 Chương và 8 Điều quy định về phạm vi, nguyên tắc và phương thức phối hợp; quy định về trách nhiệm phối hợp trong từng vụ việc cụ thể của các đơn vị; quy định về khen thưởng, kỷ luật, tổ chức thực hiện và hiệu lực.

Về nội dung, Quy định phối hợp quy định các đơn vị có trách nhiệm phối hợp trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là đối tượng, bị can trong các vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Phối hợp trong kiểm sát việc thi hành các quyết định không phê chuẩn việc gia hạn tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm giam, hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp tạm giữ, tạm giam của Viện kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng các đơn vị gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6 và Vụ 8 tại Lễ ký Quy định phối hợp.

Kiểm sát các trường hợp hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam nhưng chưa có lệnh, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và nội dung quy định các nguyên tắc, phương thức phối hợp; các hoạt động cụ thể, chi tiết, trách nhiệm của mỗi đơn vị khi thực hiện; việc khen thưởng, kỷ luật, đầu mối phối hợp và việc giải quyết các khó khăn vướng mắc khi thi hành.

Đến dự, chứng kiến và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết Quy định phối hợp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị chủ trì là Vụ 8 và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện Quy định phối hợp và tổ chức Lễ ký kết.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, cùng với việc xây dựng, ký kết Quy định, Vụ 8 và các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thuộc VKSND tối cao cần triển khai thực hiện đảm bảo đúng các nguyên tắc được nêu trong Quy định như bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật; hoạt động phối hợp phải được thực hiện khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả.

Cùng với đó, hoạt động phối hợp phải bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của Ngành. Khi có vướng mắc trong khi phối hợp công tác thì các đơn vị có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách khối để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện Quy định phối hợp, lãnh đạo, công chức của các đơn vị căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy định; tiến hành sơ kết, tổng kết để có hình thức khen thưởng kịp thời và xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định này.

Theo đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, mục đích cuối cùng của việc ký kết Quy định là giúp cho công tác phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ được tốt hơn, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao trách nhiệm, hoạt động kiểm sát của VKSND.

Đắc Thái