Ngày 16/3/2020, Hội LHPN, Công an, VKSND, TAND huyện Mường Tè tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022.

Chương trình phối hợp liên ngành được xây dựng trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết chương trình phối hợp. 

Tại buổi ký kết, lãnh đạo liên ngành đã đề ra các biện pháp để phối hợp tốt trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em; đề cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao khả năng nhận biết về bình đẳng giới trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.

Đồng thời, liên ngành cũng đặt ra yêu cầu, việc phối hợp phải thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời; chương trình phối hợp phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo và các hoạt động cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chương trình phối hợp phải được triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống tổ chức của từng ngành. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bùi Ngọc Chín