Tại Hội nghị quy chế được ký kết bao gồm: 3 Chương, 19 Điều quy định một số nội dung quan trọng như: phạm vi phối hợp; hình thức phối hợp; hoạt động phối hợp trong việc báo cáo, thông báo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; trách nhiệm của mỗi cơ quan phối hợp; thời hạn giải quyết cũng như việc thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Bên cạnh những nội dung trên, quy chế cũng quy định việc phối hợp trong hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với cấp huyện.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế và các đơn vị ký quy chế phối hợp liên ngành

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng, quy chế phối hợp liên ngành là rất quan trọng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nội dung thực hiện theo yêu cầu của hoạt động tư pháp, đòi hỏi các cơ quan tư pháp hai cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế nắm vững và thực hiện tốt nhằm xây dựng ngành tư pháp không ngừng phát triển, góp phần đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và người dân đối với ngành tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cũng mong các đơn vị đóng góp những ý kiến phù hợp với quy định của pháp luật để quy chế được hoàn thiện và đưa vào thực hiện một cách có hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, các đơn vị sẽ trao đổi để bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp.

 

Trọng Bình