Thực hiện phong trào thi đua theo cụm, khối, vừa qua cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Đắk Nông gồm: VKSND TP Gia Nghĩa, VKSND huyện Đắk G’Long, VKSND huyện Đắk R’Lấp và VKSND huyện Tuy Đức đã tiến hành Lễ ký kết giao ước thi đua và ban hành Kế hoạch số 109/KH-CTĐ1 về thực hiện phong trào thi đua năm 2020.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Lễ ký kết giao ước thi đua của 4 đơn vị. 

Tham dự buổi lễ có các có các Viện trưởng, Phó viện trưởng và công chức làm công tác thi đua của 4 đơn vị nói trên. Năm 2020, VKSND TP Gia Nghĩa được chỉ định là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1. Đồng thời, tại Lễ ký kết, cụm thi đua số 1 đã đề xuất và bầu tín nhiệm VKSND huyện Tuy Đức làm cụm phó, các đơn vị VKSND huyện Đắk Glong và Đắk R’Lấp là thành viên cụm.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cụm thi đua số 1 cùng đi đến thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2020 trên tinh thần thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Theo đó, cụm sẽ tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các nội dung cam kết.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo 4 đơn vị tiến hành ký kết bản giao ước thi đua năm 2020. 

Mặt khác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã được giao; đổi mới công tác cán bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác.

Đặc biệt, quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những mô hình mới, nhân tố mới, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị để làm nòng cốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành.

leftcenterrightdel
Đại diện Lãnh đạo 4 đơn vị trong Cụm thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020.  

Tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị...Với việc thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, cụm thi đua số 1 quyết tâm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi để lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành KSND và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước của Ngành lần thứ VI.

Chính Cương