Trong quá trình nghiên cứu, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trước khi tham gia phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Viện kiểm sát đã ban hành 1 Yêu cầu Tòa án bổ sung tài liệu chứng cứ và phát hiện một số tồn tại và vi phạm của cơ quan lập hồ sơ. Viện kiểm sát đã ban hành 1 kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với UBND xã có vi phạm.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, thư ký và người tham gia phiên họp; về thời hiệu, đối tượng áp dụng; về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, các tài liệu trong hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, Kiểm sát viên đề nghị Tòa án huyện chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 8 đối tượng.

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát được Thẩm phán xét phiên họp chấp nhận và ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 08 trường hợp trên với mức thời gian như Viện kiểm sát đề nghị.

Nguyễn Thị Mai – VKSND huyện Điện Biên