leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phát biểu quan điểm xét rút ngắn.

Trong đợt lễ 30/4, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với 4 bị án, miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại đối với 1 bị án.

Tại phiên họp Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về căn cứ lập hồ sơ, thủ tục, thời hạn và căn cứ pháp lý đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại đối với các bị án.

Qua kiểm sát, có 3 hồ sơ bị án đủ điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách của án treo, 1 hồ sơ đủ điều kiện để miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại, 1 hồ sơ bị án không đủ điều kiện về thời hạn chấp hành án để rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo quy đinh tại khoản 2 Điều 89 luật thi hành án hình sự và khoản 2 Điều 8 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. 

leftcenterrightdel
 Chủ tọa phiên họp Công bố các Quyết định xét rút ngắn.

Sau khi thảo luận Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại đã đồng ý quan điểm đề nghị của đại diện VKSND huyện Đak Pơ.

Đây là hoạt động thường xuyên của VKSND huyện Đak Pơ trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung, kiểm sát thi hành án hình sự nói riêng nhằm đảm bảo pháp luật trong lĩnh vực này được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Đồng thời qua việc rút ngắn thời gian thử thách đối với những người bị xử phạt tù cho hưởng án treo, miễn chấp hành án phạt quản chế còn lại đã thể hiện rõ tính nhân đạo, sự khoan hồng của pháp luật Xã hội chủ nghĩa đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải và khuyến khích họ tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động cải tạo để trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Văn Phụng