leftcenterrightdel
 Hội đồng tiêu hủy xem xét, đối chiếu vật chứng.

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy xem xét, đối chiếu với từng Bản án, Quyết định chuyển giao vật chứng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho cũng như kiểm tra toàn bộ vật chứng, đúng số lượng, chủng loại, còn nguyên niêm phong được thể hiện trong từng Bản án và Quyết định chuyển giao vật chứng, Quyết định thi hành án. 

Sau khi tiến hành kiểm tra, đối chiếu, toàn bộ vật chứng của 12 vụ án (vật chứng tiêu hủy là ma túy heroin, dao, dây điện…). Việc tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp đốt cháy, làm biến dạng, làm mất tính năng sử dụng đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định. 

leftcenterrightdel
 Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng.
 
Quá trình kiểm sát nhận thấy, thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng và theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng và hình thức tiêu hủy vật chứng phù hợp.
Giang Kiều Linh