leftcenterrightdel
 Việc tiêu hủy vật chứng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục...

Vật chứng tiêu hủy gồm các công cụ, phương tiện sử dụng vào mục đích phạm tội của 100 bị cáo trong vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, như: các loại súng tự chế, đạn tự chế, đạn bi chì, vỏ đạn, dao, rìu, các loại tài liệu, giấy tờ liên quan….Ngoài ra, còn có ma túy, cần sa trong các vụ án hình sự khác.

Sau khi tiến hành kiểm tra vật chứng, mở niêm phong, đối chiếu, so sánh với biên bản giao nhận vật chứng, bản án, quyết định của Tòa án, Hội đồng tiêu hủy đã thống nhất hình thức tiêu hủy như: Đốt cháy hoàn toàn đối với những vật chứng dễ cháy mà không gây hại cho môi trường; đối với vật chứng là tài sản, vật thể cứng như súng tự chế, đạn bi chì, vỏ đạn, dao, rìu…thì bẻ cong, đập biến dạng, tháo bỏ thuốc súng trong đạn tự chế, để các vật chứng không còn chức năng sử dụng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tháo bỏ thuốc súng trong đạn tự chế.

Quá trình kiểm sát nhận thấy, thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập và theo quy định của pháp luật; Hội đồng tiêu hủy vật chứng thực hiện đúng trình tự, thủ tục; hình thức tiêu hủy vật chứng phù hợp./.

Hải Âu - Văn Tuấn